MEITÄ RUOTSIKSI

Käännös meitä vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 28336, Aika: 0.1432

Esimerkkejä Meitä käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Meitä koskeva kysymys kuuluu, mihin tämä kaikki johtaa?
Frågan för oss är: vart leder allt detta?
Seuraa meitä: twitter: @xerox.
Följ oss: twitter: @xerox.
Oikeudellisia perustoja koskeva ongelma kuitenkin huolestuttaa meitä.
Men vi oroas av problemet med juridiska grunder.
Auta meitä pelastamaan 157 miljoonaa lasta.
Hjälp oss rädda 157 miljoner barn.

Tämän periaatteen pitäisi ohjata meitä tulevina kuukausina käytävissä keskusteluissa.
Detta bör vara vår vägledande princip i diskussionerna de närmaste månaderna.
Nyt meitä on viisi vakituista.
Nu är vi 5000 naturväktare!
Seuraa meitä linkedin-sivumme kautta.
Följ vår grupp på linkedin.
Kansalaisemme vaativat meitä kantamaan poliittisen vastuumme.
Våra medborgare kräver att vi tar vårt politiska ansvar.
Meitä siivekkäistä selistämme ja nosti meidät päänsä päälle.
Tag i våra vingar och höjde oss över sitt huvud. följaktligen.
Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa facebook.
Följ oss i sociala medier facebook.
Tummanruskea honda kaahaa meitä vastaan väärällä puolella tietä.
En mörkbrun honda kommer emot oss på fel sida av vägen.
Meitä siivekkäistä selistämme ja nosti meidät päämme päälle.
Tag i våra vingar och höjde oss över sitt huvud. följaktligen.
Seuraa meitäseuraa meitäseuraa meitä facebookissa.
Gå med i vår community på facebook.
Se ei kuitenkaan vie meitä asiassa eteenpäin.
Men det skulle vi inte komma vidare med.
Saman hengen pitäisi inspiroida meitä työllisyyshuippukokousta valmistellessamme.
Våra förberedelser inför sysselsättningsmötet bör präglas av samma anda.
Meitä varten?
För vår skull?
Te tuitte meitä vaikeina aikoina.
Ni stödde oss under svåra tider.
Turvallisuusalalla meitä huolestuttaa iranin asenne ja afganistanin heikkenevä tilanne.
På säkerhetsområdet är vi bekymrade över irans attityd och den förvärrade situationen i afghanistan.
Se on yhä ehkä yksi hankalimmista meitä kaikkia koskevista ongelmista.
Det utgör kanske fortfarande ett av våra mest svårlösta problem.
Meitä ilahduttaisi kovasti, jos komission jäsen tekisi tällaisen aloitteen.
Vi skulle verkligen välkomna ett sådant initiativ av kommissionären.
Köyhät inhottavat meitä, koska he ovat me ilman harhakuviamme.
De fattiga väcker vår avsky för att de är vi berövade våra illusioner.
Seuraa meitä @softonic-kanavalla en.
Följ oss på @softonic en.
Meitä on 3 aikuista ja 4 lasta.
Vi var tre barn samt fyra vuxna.
Hän auttoi meitä järjestämällä our stay ja suositteli meille muutamia mukavia paikkoja ympäri.
Han hjälpte oss att organisera vår vistelse och rekommenderade oss några trevliga platser runt.
Lisäksi toukokuun 4. päivä uhkaa meitä kuin damokleen miekka.
Dessutom hänger datumet den 4 maj som ett damoklessvärd över våra huvuden.
Tämä on meitä varten.
För vår skull.
Hänen mielestään meitä johdetaan harhaan.
Hon tycker att vi blir vilseledda.
Ne auttaisivat meitä myös vähentämään hiilidioksidipäästöjä ja täyttämään kansainväliset ympäristönsuojelua koskevat velvoitteemme.
De skulle också bidra till att minska koldioxidutsläppen och fullgöra våra internationella åtaganden på miljöskyddsområdet.
Hänellä on onneksi huomattavaa kokemusta molemmista toimielimistä, mikä hyödyttää meitä.
Han har lyckligtvis mycket stor erfarenhet från båda institutionerna, vilket är till vår fördel.
He ovat kuunnelleet meitä.
De har lyssnat på oss.

Tulokset: 28336, Aika: 0.1432

TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää