MELKEIN RUOTSIKSI

Käännös melkein vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 6439, Aika: 0.1317

Esimerkkejä Melkein käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Hyvät ystävät, tämä on melkein hieman absurdia.
Det är nästan litet absurt, bästa vänner.
Siis melkein 2 viikkoa!
Alltså snart två veckor.
Se on melkein 60 tuntia enemmän kuin keskimäärin maaliskuussa.
Det är nästan 60 timmar mera än i mars i genomsnitt.
Täten paroksetiini eliminoituu melkein kokonaan metaboloituneena.
Således utsöndras paroxetin nästan uteslutande genom metabolism.

Keitto on melkein valmista, kulta.
Soppan är snart klar älskling.
Typerä ideasi melkein tappoi meidät!
Din idiotiska idé var nära att döda oss alla.
Kuulostaa melkein liian hyvältä.
Verkar nästan för bra.
Melkein vuosi sitten.
För snart ett år sen.
Hän melkein repi pääni irti.
Han var nära att riva av mig huvudet.
Tällä hetkellä melkein 40% eu:n energiavarannoista tulee öljystä. lue lisää.
För närvarande kommer nästan 40 % av eu:s energi från olja. läs mer.
Minut melkein pidätettiin täällä kolme vuotta sitten.
Jag var nära att gripas här för tre ar sen.
Siitä on melkein vuosi.
Det är snart ett år sen.
Sehän on melkein liian hyvää ollakseen totta.
Det verkar nästan för bra för att vara sant.
Se on melkein ohi.
Det är snart slut nu.
He melkein menivät naimisiin.
De var nära att gifta sig.
Sitä osaavat melkein kaikki.
Det vet nästan alla.
Olen melkein oikeissa koordinaateissa.
Jag är snart i position.
Me melkein nappasimme ne.
Vi var nära att ta dem i dag.
Syksy on melkein täällä ja talvi on tulossa.
Hösten är här och snart är det vinter.
Se ei ole melkein mitään.
Det är ju nästan ingenting.
Minulta melkein tuli.
Jag var nära att komma.
Sitä osaavat melkein kaikki.
Han kan nästan allt.
Melkein kahdeksan vuotta.
Snart åtta år sedan.
Minä melkein tapoin puolestasi.
Jag var nära att döda för dig.
Mua melkein itkettää.
Jag vill nästan gråta.
Melkein tapoit minut. tuolilla.
Du var nära att döda mig med en stol.
Olen melkein lopettanut.
Jag är snart klar.
Melkein puolet ajasta on jo kulunut!
Nu har halva tiden snart gått.
Näiden lääkeaineiden samanaikainen käyttö saattaa vaatia takrolimuusiannoksen pienentämistä melkein kaikilla potilailla.
Samtidig användning av dessa substanser kan kräva dosreduktion för takrolimus hos nästan alla patienter.
Melkein tapoin jonkun.
Jag var nära att döda nån.

Tulokset: 6439, Aika: 0.1317

"Melkein" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää