MIEHIÄ RUOTSIKSI

Käännös miehiä vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 3821, Aika: 0.4004

Esimerkkejä Miehiä käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

He kaikki ovat miehiä ja naisia, jotka ovat varttuneet parlamentaarisessa perinteessä.
De är alla män och kvinnor som har växt upp i den parlamentariska traditionen.
Miehiä tapailevat naiset eivät ole minun juttuni.
Tjejer som dejtar killar är inte min grej.
Miehiä, naisia, lapsia.
Kvinnor, män, barn.
Naisia, miehiä, lapsia ja nuoria.
Kvinnor, män, ungdomar och barn.

Minunlaisiani miehiä ei kasva puissa.
Riktiga karlar växer inte på träd!
He olivat aikuisia miehiä.
Det är vuxna killar.
Tunnet monia miehiä, pomo.
Chefen känner ju många killar.
Ehdokkaat nimeävän akatemian jäsenistä valtaosa oli valkoisia, yli 60-vuotiaita miehiä.
Majoriteten av medlemmarna i akademin som utser de nominerade var vita, över 60 år gamla män.
Vaikka meillä onkin vähän miehiä, asian ei tarvitse vaikuttaa siltä.
Vi har kanske ont om mannar, men det behöver inte se ut så.
Maailmassa ei ole paljon hyviä miehiä.
Bra karlar är det långt mellan i den här världen.
Jos emme lähetä miehiä taistelemaan, tämä kapina sulaa pois.
Om vi inte skickar våra mannar i strid kommer upproret dö ut.
Miehet ovat miehiä.
Killar är killar.
He ovat useammin miehiä.
Det är oftare män.
Oikeita miehiä ja sitä haiusinkin.
Och riktiga karlar. det var allt jag önskade.
Lisää miehiä, enjolras!
Mer soldater! det kommer fler, enjolras!
Jos tuhlaamme miehiä siellä, voitosta ei ole toivoakaan.
Om vi ödslar våra soldater där så finns det ingen chans till seger.
Ei tession miehiä tai poliiseja, ei ketään.
Inte tessios mannar, inga poliser.
Hyviä miehiä on vähän.
Bra karlar finns knappt.
Työttömistä miehiä oli 115000 ja naisia 92000.
Av de arbetslösa var 115000 män och 92000 kvinnor.
Meillä on miehiä... sekä k einot hoitaa homma.
Vi har manskap och medel att få det gjort.
Sinä se käyt treffeillä naisten kanssa ja nussit miehiä.
Det är du som dejtar tjejer och sätter på killar.
Hän ei pysäyttänyt heitä, koska luuli etsivänsä viiksettömiä miehiä.
Han stoppade dem inte för han trodde att han letade efter två renrakade killar.
Nottinghamin miehiä.
Nottinghams soldater. här?
Nykyisin 90 prosenttia eurooppalaisten yritysten erityisten neuvotteluryhmien ja yritysneuvostojen jäsenistä on miehiä.
I dag är 90 procent av de särskilda förhandlingsorganen och de europeiska företagsråden män.
Tarvitsen pian lisää miehiä, tarkkailuautoja ja työtunteja.
Nu behöver jag fler mannar, övervakningsbilar och timmar.
Viskiltä haisevia aikuisia miehiä, jotka tulevat lähelle ja sanovat:" oletpa kasvanut.
Vuxna karlar som luktar whisky är närgångna och säger: "vad du har växt.
Tyranneilla on miehiä, rahaa, aseita. minulla ei ole armeijaa.
Tyrannerna som vi står mot har manskap, pengar och vapen och jag har ingen armé.
Ongelma löytää hyviä miehiä hyville naisille.
Tjej söker kille för seriöst FRIENDS with benefits.
Puolassa naisia on työttömänä enemmän kuin miehiä, varsinkin maaseutualueilla.
I polen finns fler arbetslösa kvinnor än män, särskilt på landsbygden.
Luceron miehiä?
Luceros kille?

Tulokset: 3821, Aika: 0.4004

KATSO MYÖS

Katso myös


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää