MIHIN RUOTSIKSI

Käännös mihin vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 11073, Aika: 0.1648

Esimerkkejä Mihin käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Mitä tevagrastim on ja mihin sitä käytetään 2.
Vad tevagrastim är och vad det används för 2.
Mitä exforge on ja mihin sitä käytetään 2.
Vad exforge är och vad det används för 2.
Mitä prandin on ja mihin sitä käytetään 2.
Vad prandin är och vad det används för 2.
Mitä baraclude on ja mihin sitä käytetään 2.
Vad baraclude är och vad det används för 2.

Mitä thelin on ja mihin sitä käytetään 2.
Vad thelin är och vad det används för 2.
Mitä thymanax on ja mihin sitä käytetään 2.
Vad thymanax är och vad det används för 2.
Mihin tästä voi valittaa??
Vad ska man kunna klaga på??
Mihin huomio pitää keskittää?
Vad skall uppmärksamheten koncentreras på?
Mihin te tähtäätte?
Vad siktar du på?
Mihin exforgea käytetään?
Vad används exforge för?
Mihin baracludea käytetään?
Vad används baraclude för?
Mihin abilify- valmistetta käytetään?
Vad används abilify för?
Mihin thalidomide celgenea käytetään?
Vad används thalidomide celgene för?
Mitä thalidomide celgene on ja mihin sitä käytetään 2.
Vad thalidomide celgene är och vad det används för 2.
Mihin theliniä käytetään?
Vad används thelin till?
Mihin exjadea käytetään?
Vad används exjade för?
Mitä pramipexole teva on ja mihin sitä käytetään 2.
Vad pramipexole teva är och vad det används för 2.
Mihin prandinia käytetään?
Vad används prandin för?
Mihin benefixiä käytetään?
Vad används benefi x till?
Mihin thyrogenia käytetään?
Vad används thyrogen för?
Mutta verrattuna mihin?
Jaha, jämfört med VAD?
Mitä lyrica on ja mihin sitä käytetään.
VAD LAMICTAL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR.
Näemme nyt mihin avoimuuden ja julkisuuden puute johtaa.
Vi ser just nu vad bristen på öppenhet och offentlighet leder till.
Milloin keskustelu alkaa, mihin aikaan?
När börjar den, vid vilket klockslag?
Siksi meidän kaikkien on työskenneltävä mihin hintaan hyvänsä saadaksemme rauhan aikaan.
Därför kommer vi alla, oavsett kostnaden, att behöva arbeta för att skapa fred.
Mihin hintaan?
Till vilket pris?
Halusimme näin osoittaa, mihin pyrimme viemään georgiaa uudistuksillamme.
Det gjorde vi för att visa vart vi ville ta georgien genom våra reformer.
Toiseksi, mihin kielteisiin toimiin EU voi ryhtyä?
För det andra, vilka negativa åtgärder kan EU vidta?
Kysymys on siitä mihin uskoo.
Frågan är vilken vi ska tro på.
Mihin tehtävään ja mille paikkakunnalle virka-apua tarvitaan;
För vilket uppdrag och på vilken ort handräckningen erfordras;

Tulokset: 11073, Aika: 0.1648

TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää