MINUT TUNTEMAAN ITSENI RUOTSIKSI

Käännös Minut Tuntemaan Itseni Ruotsiksi

Tulokset: 113, Aika: 0.1226

Minut tuntemaan itseni
mig att känna (57)

Esimerkkejä Minut Tuntemaan Itseni käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Mig att känna
Se saa minut tuntemaan itseni vanhaksi.
Det får mig att känna mig gammal.
Saat minut tuntemaan itseni luolaksi.
Du får mig att känna mig som en grotta.
Mig att känna mig
Saat minut tuntemaan itseni tyhmäksi.
Du får mig att känna mig dum.
Saat minut tuntemaan itseni fiksuksi.
Du får mig att känna mig smart.
Mig känna
Sait minut tuntemaan itseni jälleen eläväksi.
Du fick mig känna mig levande igen.
Sait minut tuntemaan itseni prinsessaksi hienolla vihkipuvulla myötäjäisillä ja näillä ihanilla häillä.
Jag känner mig som en prinsessa i klänningen och med hemgiften och ett så vackert bröllop.
Jag känner mig
Ja kuinka sait minut tuntemaan itseni eläväksi.
Du gör att jag känner mig levande!
Saa minut tuntemaan itseni haluttavaksi.
Snälla, få mig känna mig åtråvärd.
Muut lause esimerkkejä
Joka päivä saat minut tuntemaan itseni kuninkaaksi.
Varje dag får du mig att känna mig som kung.
Tämä saa minut tuntemaan itseni vähemmän lihavaksi ääliöksi.
Den här får mig att känna mig mindre som en tjock tönt.
Hän sai minut tuntemaan itseni mulkuksi.
Hon fick mig att känna mig som en riktig fitta.
Sait minut tuntemaan itseni taas kauniiksi.
Du fick mig att känna mig vacker igen.
Saat minut tuntemaan itseni jälleen nuoreksi.
Du får mig att känna mig som en ung man igen.
Saat minut tuntemaan itseni murhaajaksi.
Du får mig att känna mig som en mördare.
Sait minut tuntemaan itseni arvottomaksi.
Du fick mig att känna mig värdelös igen.
En voi... Hän sai minut tuntemaan itseni tytöksi!
Han fick mig att känna mig som en flicka!
Sait minut tuntemaan itseni nollaksi.
Du fick mig att känna mig som en nolla.
Ainoa asia, joka sai minut tuntemaan itseni oikeaksi taiteilijaksi.
Det enda som fick mig att känna mig som en riktig konstnär.
Hän saa minut tuntemaan itseni vanhaksi.
Hon får mig att känna mig gammal.
Saat minut tuntemaan itseni vapaaksi.- Vapaaksi?
Du får mig att känna mig fri!
Tuo saa minut tuntemaan itseni hulluksi.
Du får mig att känna mig tokig.
Hän sai minut tuntemaan itseni vahvaksi.
Han fick mig att känna mig stark.
Pahinta on, että hän saa minut tuntemaan itseni- ylitunnolliseksi ja tylsäksi.
Det värsta är att hon får mig att känna mig helt präktig och tråkig.
Kiitos, kun sait minut tuntemaan itseni tervetulleeksi, Ellen.
Tack för att du får mig att känna mig välkommen, Ellen.
Hän vain halusi saada minut tuntemaan itseni tietämättömäksi.
Hon ville bara få mig att känna mig okunnig.
Ne saavat minut tuntemaan itseni vanhaksi.
De får mig att känna mig gammal.
Se sai minut tuntemaan itseni täysin tervetulleita.
Alla fick oss att känna oss riktigt välkomna.
Te saitte minut tuntemaan itseni vahvemmaksi kuin koskaan.
Ni fick mig att känna mig starkare än nånsin.
Saako aa minut tuntemaan itseni hyödylliseksi?
Får AA mig att känna mig värdefull?
Joka päivä- Dan saa minut tuntemaan itseni pieneksi ja tyhmäksi.
Varenda dag får Dan mig att känna mig liten och dum.

Tulokset: 113, Aika: 0.1226

Katso myös


se saa minut tuntemaan itseni
det får mig att känna
hän saa minut tuntemaan itseni
han får mig att känna
minut tuntemaan
mig att känna
tuntemaan itseni
att känna mig
minut tuntemaan jotain
mig att känna nåt mig att känna något kände jag nåt
minut tuntemaan syyllisyyttä
mig att känna mig skyldig mig skuldkänslor mig bara dåligt samvete
oppia tuntemaan minut
lära känna mig
oppia tuntemaan
lära känna
sinut tuntemaan
dig att känna dig att
TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää