MITÄ SE RUOTSIKSI

Käännös mitä se vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 2962, Aika: 0.2415

Esimerkkejä Mitä Se käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Tiedämme, mitä se tekee ruumiille.
Fatta vad det gör med kroppen.
Asunto ei ollut sitä mitä se sanoi verkkosivuilla.
Lägenheten var inte vad det sade på webbplatsen.
Tiedän mitä se on, usko pois.
Jag vet hur det är, tro mig.
Ihmettelisi, mitä se nyt puhuu.
Jag undrar vad han säger nu.

Tiedät, mitä se on.
Du vet hur det är.
Me siis tiedämme, mitä se voi merkitä.
Vi vet alltså vad det kan innebära.
Kaikki tietävät mitä se tarkoittaa.
Alla vet vad det innebär.
Tiedätkö, mitä se alkoi laulamaan?
Vet ni vad han började sjunga?
Tiedän, mitä se on.
Jag vet hur det är.
Ihmettelen, mitä se tekee, ja niin ihmettelee koko euroopan kansa.
Man undrar vad de gör, och det undrar hela europas befolkning.
Nyt seivisi, mitä se tekee heiiie.
Nu vet vi hur det påverkar dem.
Ja että mitä se maksaa.
Och vad de skulle kosta.
Andersin. arvaa mitä se sanoi?
Anders. vet du vad han sade?
Kerro mitä se on.
Säg vad det är.
Ja mitä se merkitsee tässä yhteydessä?
Men vad är uppsåt i detta sammanhang?
Tiedän mitä se on- kun tahtoo päästä jonnekin eikä voi.
Jag vet hur det är, miss celie. man vill gå nånstans, men kan inte.
Ja mitä se voi antaa meille.
För vad han kan ge oss.
Välitän vain siitä mitä se teki.
Bara om vad de gjorde.
Mitä se haittaa?
Hej, vad är problemet, okej?
Tiedän, mitä se on.
Vi vet vad det är.
Kaikkea mitä se ei ole.
Allt som det inte är.
Se merkitsi sitä, mitä se oli.
Det var som det var.
Tiesit, mitä se tekisi minulle.
Du visste hur det skulle påverka mig.
Tiedän mitä se sanoo.
Jag vet vad han säger.
Mitä se tarkoittaa?
Men vad är en adept?
Komissio päättää itse siitä, mitä se haluaa valvottavan.
Kommissionen bestämmer själv vad som skall kontrolleras.
Arvaa mitä se on?
Gissa vad det är?
Näethän, mitä se on tehnyt minulle.
Se vad de gjorde med mig.
Jos se oli totta, mitä se ei ole.
Och det om det var sant, vilket det inte är.
Mitä se tulevaisuus pitää sisällään, herra komissaari ja hyvät kollegat?
Vad är framtiden, herr kommissionär, ärade kolleger?

Tulokset: 2962, Aika: 0.2415

SANATARKASTI KÄÄNNÖS

Sanatarkasti käännös


"Mitä se" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää