MOTIVOI RUOTSIKSI

Käännös motivoi vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 67, Aika: 0.0819

Esimerkkejä Motivoi käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Meitä motivoi mutkikkaat asiat.
Det som motiverar oss kan vara väldigt lurigt.
Tiedät, mikä motivoi minua.
Du vet vad min drivkraft har varit i 30 år.
Mikä motivoi muurahaisia?
Vad motiverar myror?
Mikä motivoi ferengiä?
Vad motiverar en ferengier?

Mikä häntä motivoi?
Vad driver henne?
Sinun pitää keksiä, mikä motivoi sinua.
Frågan är vad din drivkraft är.
Mikä sinua motivoi?
Vad driver dig?
Se motivoi minua kokeilemaan kaikkea.
Den motiverar mig.
Minua motivoi vain mary louise.
Min enda motivation är mary louise.
Pelko motivoi hyvin.
Rädsla är en stor drivkraft.
Motivoi häntä hieman.
Ge henne lite motivation.
Mikä motivoi sinua kirjoittamaan?
Vad är det som driver dig till att skriva?
Palkitse, innosta ja motivoi työntekijäsi liikkumaan.
Leda, motivera och belöna medarbetare.
Mikä sinua motivoi?
Vad är er drivkraft?
Ne koskettavat meitä kaikkia, koska olemme huolestuneita kansalaisten terveydestä, mikä motivoi meitä.
Vi påverkas alla eftersom vi är måna om folkhälsan, och den motiverar oss.
Jos patriotismi ei motivoi teitä, kenties raha motivoi.
Om patriotism inte kan motivera er kanske pengar kan göra det.
Vain nolan raivo motivoi niitä,- oli se sitten tiedostettua tai alitajuista.
De är motiverade endast av hennes ilska... om att ilska är medveten eller omedveten.
Mistä mä voin tietää mikä niitä motivoi?
Hur vet man vad som motiverar?
Ei mikä, vaan miksi. mikä motivoi häntä.
Ta reda på vad som driver honom.
Miten se motivoi häntä hankkimaan työpaikan?
Hur ska det motivera honom till att leta efter ett jobb?
Se motivoi hänen miehiään.
Så att männen blev motiverade.
Tämä on harjoittelua, joka todella motivoi minua.
Det här är motion som verkligen motiverar mig.
Mikä motivoi häntä.
Vad som driver honom.
Mikä motivoi hänen petostaan?
Vad motiverade hans bedrägeri?
Vaikea tietää, mikä ihmistä motivoi.
Det är svårt att säga vad som motiverar folk.
Isaac vahvistaa tarinan ja motivoi suurlähettilästä.
Isaac är där för att backa upp historien och motivera ambassadören.
Motivoi aivosi hoitamaan hommat.
Motivera din hjärna att börja jobba.
Ensin pitää selvittää, mikä motivoi ihmisiä kaikkein eniten.
Först måste vi ta reda på vad som motiverar folk bäst.
Motivoi heitä.
Motivera dem.
Pitää selvittää, mikä motivoi.
Man måste ta reda på vad som motiverar en.

Tulokset: 67, Aika: 0.0819

KATSO MYÖS

Katso myös


"Motivoi" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää