MUSTAVALKOINEN RUOTSIKSI

Käännös mustavalkoinen vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 97, Aika: 0.1033

Esimerkkejä Mustavalkoinen käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Vai onko maailma sittenkään näin mustavalkoinen?
Men så här svartvit är dessvärre världen.
Kysymys ei ole mustavalkoinen.
Frågan är inte svart eller vit.
Mustavalkoinen maastokuvioinen dual-shock bluetooth V4.0 PS3.
Kamoflagemönstrad svartvit bluetooth V4.0 trådlös dualshoc.
Asia ei ole mustavalkoinen, eikä edes vaikea.
Livet är inte svart och vitt, så enkelt är det inte.

Kaunis mustavalkoinen panda kangas monikäyttöinen lompakko 1 kpl.
Härlig svartvit panda tyg universal plånbok 1 st.
Maailma on monimutkainen paikka ja harvoin mustavalkoinen.
Världen är mycket komplicerad... och väldigt sällan svart eller vit.
Ei maailma ole mustavalkoinen.
Världen är inte svart eller vit.
Haluamme, että maailma on mustavalkoinen. on hyviä ihmisiä ja pahoja ihmisiä.
Vi vill att världen ska vara svartvit, med goda och onda, men.
Mustavalkoinen, tyttö, nuoret, lapsi.
Svart och vitt, flicka, young, barn.
Tämä on ihana mustavalkoinen piirustus fantastic four guys. voit maalata.
Detta är en underbar svart och vit teckning med fantastic four guys. du kan.
Elokuva on mustavalkoinen.
Filmen var svartvit.
Tatuointi, jalka, iho, mustavalkoinen.
Tatuering, fot, hud, svart och vitt.
Tämä on ihana mustavalkoinen piirustus kaksi lasta koulunkäynnin.
Detta är en underbar svart och vit teckning med två barn att gå i skolan. du.
Maailma ei ole mustavalkoinen.
Världen är sällan svart eller vit.
Vai että ihan tavallinen mustavalkoinen karttakuva?
Jag är glad att ha en vanlig svartvit läsplatta.
Suuri mustavalkoinen alus!
En stor svart och vit båt!
Hei, se on mustavalkoinen.
Den är ju svartvit.
Pilailevatko he? mustavalkoinen?
Du måste skämta, svartvit?
Se oli mustavalkoinen ämpäri.
Det var en svartvit hink.
Mustavalkoinen mekko korosti pitkää, hoikkaa vartta.
Hennes svartvita klänning passade hennes långa, smala figur.
Ilpo leino painottaa, että asia ei ole mustavalkoinen.
Gudbranson anser ändå att det inte är en svartvit fråga.
Todellisuuden mustavalkoinen kuvaus; hurmoksellisia päätelmiä, jotka eivät liity tosiasioiden maailmaan.
En svartvit beskrivning av verkligheten, extatiska slutsatser som skiljer sig från fakta.
Mustavalkoinen 1974 dodge illinoisin kilvin.
En svartvit illinois-skyltad dodge sedan, årsmodell 1 974.
Mustavalkoinen elokuva.
En svartvit film.
Lavastus mustavalkoinen elokuva.
Gammal film svartvit.
Raamattu on mustavalkoinen!
Bibeln är svart och vit.
Todellisuus ei välttämättä ollut näin mustavalkoinen.
För verkligheten var sannerligen inte så svartvit.
Mustavalkoinen ja vain yksi väri.
Svartvit med bara en färg.
Teille puritaaneille maailma on mustavalkoinen.
Ni puritaner tror att världen bara är svart och vit.
Avaruuden kosto on mustavalkoinen yhdysvaltalainen elokuva vuodelta 1958.
Det hände i berlin är en svart/vit amerikansk film från 1948.

Tulokset: 97, Aika: 0.1033

KATSO MYÖS

Katso myös


SYNONYYMIT

S Synonyymit "mustavalkoinen"


"Mustavalkoinen" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää