MUU RUOTSIKSI

Käännös muu vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 30, Aika: 0.2308

Esimerkkejä Muu käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Hotellit kohteen muu maisema tuntumassa waitangi marae, auckland.
Hotell nära annat landskap: waitangi marae, auckland.
Hotellit kohteen muu maisema tuntumassa pohutu geyser, bay of plenty.
Hotell nära annat landskap: pohutu geyser, bay of plenty.
Kaikki muu on pötyä.
Allt annat är dumheter.
Mikään muu käytettävissä oleva keino ei tehoa niin nopeasti!
Inget annat tillgängligt instrument verkar så snabbt!

Ampuma- tai teräase sekä muu niihin rinnastettava hengenvaarallinen väline; ja.
Skjut- och eggvapen och andra därmed jämförbara livsfarliga redskap, och.
Kaikki muu olisi voimavarojen tuhlausta.
Allt annat vore slöseri med resurser.
Pyöräilyvalot, muu/ turvavalot-2 tila 20 lumenia hälytysLR1.
Cykellyktor, annat/ säkerhetslampor-2 läge 20 lumen alarm LR.
Kidutus ja muu julma, epäinhimillinen ja halventava kohtelu tai rangaistus.
Tortyr och annan grym, omänsklig och förnedrande behandling eller bestraffning.
Laivan muu miehistö pelastui onnettomuudesta.
Besättningen räddades av ett annat fartyg.
Arkkitehti-, insinööri- ja muu tekninen palvelu 69 77 92135_158_144164_111.
Arkitekt-, ingenjörs- och andra tekniska tjänster 69 77 92 135 158 144 164 111.
Hotellit kohteen golf ja muu urheilu tuntumassa crans montana aminona, crans-montana.
Hotell nära golf och andra sporter: crans montana aminona, crans-montana.
Etyylialkoholi ja muu denaturoitu väkiviina, väkevyydestä riippumatta.
Etylalkohol och annan sprit, denaturerade, oavsett alkoholhalt.
Kukaan muu ei voi ratkaista konfliktia heidän puolestaan.
Ingen annan kan lösa konflikten åt dem.
Muu elinkeinonharjoittajan perusilmoitus.
Fusions- och delningsärenden anmälan om fusions- och delningsplan.
Säästöpankki- ja muu pankkiliike sekä panttilainauslaitokset;
Sparbanks- och annan bankrörelse samt pantlåneinrättning;
En usko, että muu toimintatapa olisi tässä yhteydessä järkevä.
Jag tror inte att något annat tillvägagångssätt skulle vara lämpligt i nuläget.
Kaikki muu on epäselvää.
Allt annat är oklart.
Kokoukset ja muu toiminta 2.3.2.
Möten och aktiviteter 2.3.2. informationskampanj 2.3.3. pressen.
Kaikki muu on väärin.
Allt annat är fel.
Muu juusto.
Ost av emmentalertyp.
Jänes laine muu, 2013, englanti, ISBN 9789517925716.
Av jänes laine övrigt, 2013, engelska, ISBN 9789517925716.
Hotellit kohteen golf ja muu urheilu tuntumassa kalmar gk, ruotsi.
Hotell nära golf och andra sporter: kalmar gk, sverige.
Hotellit kohteen muu maisema tuntumassa piraunui island, auckland.
Hotell nära annat landskap: piraunui island, auckland.
Hotellit kohteen muu maisema tuntumassa ovrag kodis-khevi, georgia.
Hotell nära annat havslandskap: tsavkisis-khevi, georgien.
Muu edellä mainittuihin rinnastettava tulo.
En ränteförmån i samband med anställningslån;
Ampuminen( muu) 1.
Skytte( övrigt) 1.
Muu materiaali lähetetään osoitteeseen: oikeusministeriö, PL 25,_00230 VALTIONEUVOSTO.
Allt övrigt material ska skickas till adressen: justitieministeriet, PB 25, 00023 STATSRÅDET.
Ajanhallinta( muu) 10.
Tidshantering( övrigt) 10.
Arvonlisäverotus ja muu välillinen verotus.
Mervärdesskatt och andra indirekta skatter.
Turvallisuusverkon muu käyttö.
Tjänsteproduktionen i säkerhetsnätet.

Tulokset: 30, Aika: 0.2308

"Muu" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää