MUURILLA RUOTSIKSI

Käännös muurilla vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 63, Aika: 0.0891

Esimerkkejä Muurilla käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Tai muurilla, mikä se sitten onkin?
Eller muren, eller vad det nu är?
Niinpä se ympäröi sen korkealla muurilla ja pystytti kyltin.
Så byggde han en hög mur runt den och satte upp en skylt, där det stod.
He haluavat kävellä kiinan muurilla oppia uimaan, juosta maratonin tai selviytyä syövästä.
De vill gå på kinesiska muren, lära sig simma, springa maraton.
Istuin muurilla tuntikausia. katselin taloa, kunnes aurinko laski.
Jag satt i flera timmar på muren och såg på huset tills solen gick ner.

Eurooppa on maksanut kalliisti siitä, että se on ollut jaettu häpeän muurilla.
Europa har betalat ett högt pris för att ha varit delat av en skammens mur.
Kävellä muurilla taas. kiivetä torniin, kellua joessa. tuijottaa freskoja.
Gå på muren, klättra i tornet, åka på floden stirra på freskerna.
Muutama mies muurilla. antaa harhakuvan tuhansista sen takana.
Några män placerade på muren ger illusion av tusentals bakom den.
Miksi olen tällä muurilla?
Vad gör jag på den här muren?
Ajattele, että seisoisit kiinan muurilla ja kysyisit tietä.
Ja, men tänk att stå på kinesiska muren och fråga om vägen.
Tapaat iskuryhmäsi muurilla.
Du möter upp resten av gruppen vid muren.
He ampuvat ihmisiä muurilla.
De skjuter människor vid muren.
Antakaa raporttinne. muurilla ei ole vartijoita.
Det finns ingen vaktpost på muren.
Arthur, tule käymään muurilla.
Arthur, kom genast till muren!
Herra hubert, teitä tarvitaan muurilla.
Herr hubert! ni behövs på muren!
Muurilla tarvitaan väkeä.
Vi behöver duktigt folk vid muren.
Panit meidät polvillemme muurilla!
Du fick oss på knä vid muren!
Becket, tarvitsen sinua kauimmaisella muurilla.
Becket, du behövs på bortre muren.
Eikö sinun pitäisi olla kiinan muurilla tai voodoopapin seurassa?
Borde inte du vandra längs kinesiska muren eller träffa voodoopräster?
Tavataan muurilla.
Möt mig på muren.
Telegraphissa on piirros sinusta istumassa kiinan muurilla.
I telegraph finns en teckning av dig där du sitter på kinesiska muren.
Pysäytimme kasipalloja muurilla.
Vi stoppade svartkulor vid muren.
Toivottavasti viihdytte muurilla.
Jag hoppas att ni njuter av muren.
Kypros on vieläkin jaettu muurilla, piikkilangalla ja miinakentillä.
Även i dag är cypern delat av en mur, av taggtråd, och av minfält.
Hän istui muurilla ja poltti pilveä.
Hon satt på en mur och rökte gräs.
Hän taisteli muurilla laivojen saapuessa mustavirralle.
Han var en soldat. han skulle strida vid murarna när skeppen kom till svartvattenbukten.
Turkkilaiset ovat pian muurilla.
Turkarna stormar snart murarna.
Viimeinen muurilla haisee paskalta.
Sisten ner stinker skit.
Miehet muurilla kunnioittavat ritarin avunpyyntöä, eikö totta?
Murens män tillmötesgår en riddares önskan om beskydd, eller hur?
Miksi yhdistää se mahdottomalla muurilla?
Varför utöka den med omöjligt befästningsverk?
Sinua ei tarvita muurilla.
Vi behöver dig inte på muren.

Tulokset: 63, Aika: 0.0891

"Muurilla" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää