MUUTA RUOTSIKSI

Käännös muuta vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 30, Aika: 0.179

Esimerkkejä Muuta käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Suuri määrä muuta tietoa euroopan unionista on käytettävissä internetissä europa-palvelimen kautta http://europa.eu.
En stor mängd övrig information om europeiska unionen är tillgänglig på internet via europa-servern http://europa.eu.
Suuri määrä muuta tietoa euroopan unionista on käytettävissä internetissä europa-palvelimen kautta http://europa.eu.int.
En stor mängd övrig information om europeiska unionen är tillgänglig på internet via europa-servern http://europa.eu.int.
Vuoden 2008 alussa kolme muuta jäsenvaltiota hyväksyi uusia poliittisia asiakirjoja.
I början av 2008 antog ytterligare tre medlemsstater nya narkotikapolitiska dokument.
Jotain muuta, mitä?
Något annat, vad?

Kaksi muuta huonetta jakavat kylpyhuoneen.
Två andra rum delar badrum.
Ei voi olla muuta kuin onnellinen.
Man kan inte annat än vara glad.
Suuri määrä muuta tietoa euroopan unionista on käytettävissä internetissä europapalvelimen kautta http://europa.eu.int.
En stor mängd övrig information om europeiska unionen är tillgänglig på internet via europa servem http://europa.eu.int.
Mitä muuta viidenteen direktiiviin sisältyy?
Vad mer innehåller detta femte direktiv?
Voikohan se olla muuta kuin hyvää?
Kan det vara annat än gott?
Kaksi muuta kahden hengen huonetta ja parivuode ja kaksi erillistä vuodetta.
Två singelsängar och dubbelsäng och 4 enkelsängar och 2 bäddsoffor.
Suuri määrä muuta tietoa euroopan unionista on käytettävissä internetissä europa-palvelimen kautta http://europa.eu.
En stor mängd övrig information om europeiska unionen är tillgänglig på internetvia europa-servern http://europa.eu.
Toivon, että 17 muuta jäsenvaltiota laativat pian omansa.
Jag hoppas att de övriga 17 medlemsstaterna också snart kommer att ha en sådan.
En tarkoita kirjeellä mitään muuta!
Något annat betyder brevet inte!
Se ei muuta sisältöä, mutta se selventää sitä mistä tässä on kysymys.
Det förändrar inte innehållet, men det förtydligar vad det här är frågan om.
Mutta on olemassa kaksi muuta puutetta, jotka haluaisin nostaa esille.
Men det finns två andra brister som jag skulle vilja ta upp.
Emme muuta yleisiä vaurauden, solidaarisuuden ja turvallisuuden tavoitteitamme.
Vi kommer inte att ändra våra övergripande mål för välstånd, solidaritet och säkerhet.
En laita muuta kun makaronia ja jauhelihaa jos haluan oikeeta makaronimössöä.
När man har rester efter makaroner och köttfärssås är det perfekt att göra en makaronilåda.
Runsasrasvaisen aterian nauttiminen ei muuta suun kautta otetun lasofoksifeenin biologista hyötyosuutta.
Intag av fettrik måltid förändrar inte lasofoxifens orala biotillgänglighet.
Tai jotain muuta yhtä oleellista.
Eller som någonting annat av större betydelse?
Suuri määrä muuta tietoa euroopan unionista on käytettävissä internetissä europa-palvelimen kautta http://europa.eu.int.
En stor mängd övrig information om europeiska unionen är tillgänglig på internet via europa-servem http://europa.eu.lnt.
Kaksi muuta europarlamentaarikkoa mukana.
Två ytterligare ledamöter i europaparlamentet.
Suuri määrä muuta tietoa euroopan unionista on käytettävissä internetissä europapalvelimen kautta http://europa.eu.int.
En stor mangd övrig information om europeiska unionen är tillgänglig på internet via europa servern http://europa.eu.int.
Voikohan se olla muuta kuin hyvää?
Kan det bli annat än gott?
Onko siitä muuta huomautettavaa?
Finns det några andra synpunkter på det?
Muuta vaihtoehtoa ei ole ainakaan tällä hetkellä.
Det finns ingen annan, åtminstone inte för tillfället.
Se ei muuta sitä tosiasiaa, että abortti tarkoittaa syntymättömän lapsen surmaamista.
Detta förändrar inte det faktum att abort innebär att döda ett ofött barn.
Suuri määrä muuta tietoa euroopan unionista on käytettävissä internetissä europa-palvelimen kautta http://europa.eu.int.
En stor mangd övrig information om europeiska unionen är tillgänglig på internet via europa-servern http://europa.eu.int.
Ei ole ketään muuta.
Ingen annan är det.
Suuri määrä muuta tietoa europan unionista on käytettävissä internetissä europa-palvelimen kautta http://europa.eu.int.
En stor mängd övrig information om europeiska unionen är tillgänglig på internet via europa servern http://europa.eu.int.
Onko muuta huomautettavaa?
Finns det några fler synpunkter?

Tulokset: 30, Aika: 0.179

"Muuta" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää