MUUTTUA RUOTSIKSI

Käännös muuttua vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 1134, Aika: 0.3984

Esimerkkejä Muuttua käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Tämän pitää muuttua, pekkarinen sanoo.
Det måste förändras, säger pekkarinen.
Se voi kuitenkin muuttua valistuneeksi itsevaltiudeksi.
Men den kan bli en upplyst despot.
Tilanne voi muuttua.
Denna situation kan förändras.
Aion muuttua paremmaksi mieheksi.
Jag ska bli en bättre man.

Alkaa muuttua?
Börjar förvandlas?
Asioiden pitää muuttua.
Detta måste förändras.
Jos haluat muuttua, niin sinun täytyy tehdä se itse.
Om du vill ha förändring, måste du göra det själv.
Sinun pitää muuttua pelottavaksi ajatukseksi. aaveeksi.
Du måste bli en fasansfull tanke en vålnad.
Jos hän alkaa muuttua, tapa hänet.
Om hon börjar förvandlas, ta kål på henne.
Myös eu:n täytyy muuttua.
EU måste också förändras.
Valitettavasti tämä asia ei ole tainnut paljon muuttua.
Tyvärr blev det väl inte så mycket förändring.
Väärissä käsissä kyseiset tuotteet saattavat muuttua kidutusvälineiksi tai joukkotuhoaseiksi.
I fel händer kan dessa produkter bli tortyrinstrument eller massförstörelsevapen.
Myös asenteiden pitäisi muuttua.
Även attityderna måste förändras.
Gaza ei saa muuttua pelätyksi" hamasstaniksi.
Gaza ska inte omvandlas till den högt fruktade hamasstan.
Malia alkoi muuttua. hän sekosi, äiti kolaroi ja kaikki kuolivat.
Malia börjar förvandlas, hon tappar kontrollen, mamman kraschar och alla dör.
Lisäksi pitää ohjelmasuunnittelun, päätösten ja valvonnan muuttua paremmiksi.
Vidare måste programplanering, beslut och övervakning bli bättre.
Miksi sen pitäisi muuttua nyt?
Varför skulle det vara annorlunda nu?
He alkavat muuttua mutta eivät ota viimeistä askelta.
De började förvandlas, men tog inte det sista steget.
Jonkun on pakko muuttua.
Förändring behöver göra någon.
Tilanne voi kuitenkin muuttua.
Läget kan ändå förändras.
Ellei sen kanssa opi elämään olosuhteet eivät voi koskaan muuttua.
Om vi inte lär oss leva med det blir det aldrig annorlunda.
Nämä haittavaikutukset saattavat muuttua vaikeiksi.
Dessa biverkningar kan bli allvarliga.
Tilanne voi kuitenkin muuttua tulevaisuudessa.
Men detta kanske förändras i framtiden.
Joten haluat muuttua säälistä?
Så du vill förvandlas av medlidande?
Tietysti calypson pitää muuttua.
Lifescan fortfarande behövs förändring.
Minun täytyi muuttua kujalla.
Jag fick skifta i en gränd.
Sää saattaa muuttua nopeasti.
Kom också ihåg att vädret kan skifta snabbt.
Sanoin, että hänen täytyi muuttua, mutta hän vain nauroi.
Och att han måste bättra sig. han bara fortsatte att skratta.
Sitä paitsi, sanojen merkitys voi muuttua.
Dessutom kunde ordets betydelse förändras;
Laava voi muuttua kiveksi, jää voi muuttua vedeksi.
Lava kan förvandlas till sten.

Tulokset: 1134, Aika: 0.3984

KATSO MYÖS

Katso myös


"Muuttua" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää