MUUTTUNUT RUOTSIKSI

Käännös muuttunut vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 2703, Aika: 0.1841

Esimerkkejä Muuttunut käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Maailma on tietenkin muuttunut paljon lissabonin kokouksen jälkeen.
Världen har förstås förändrats en hel del sedan toppmötet i lissabon.
Maailma on muuttunut mobiiliksi.
Världen har blivit mobil!
Olet muuttunut todella paljon.
Ni har förändrats väldigt mycket.
Mikään ei ole muuttunut.
Ingenting har förändrats.

Kaikki on muuttunut entistä monimutkaisemmaksi.
Allt har blivit mer och mer komplext.
Tilanne on nyt muuttunut.
Idag är situationen annorlunda.
Yksi-of-a-kind, taiteellisesti muuttunut vanhasta sotilasvankilassa osaksi funky retkeilymaja.
En-av-a-kind, konstnärligt förvandlats från en gammal militärfängelse i en funky vandrarhem.
Nyt mieliala on hieman muuttunut.
I dag är tongångarna något annorlunda.
Rauhallinen ranta on muuttunut ihraiseksi esteradaksi.
Deras fridfulla strand har blivit en hinderbana av späck.
Maailman tilanne on muuttunut.
Situationen i världen har förändrats.
Sen jälkeen paljon on muuttunut.
Men sedan dess har mycket förändrats.
Ruotsissa tilanne on muuttunut.
I sverige är situationen annorlunda.
Kääntäjä: yksi-of-a-kind, taiteellisesti muuttunut vanhasta sotilasvankilassa osaksi funky retkeilymaja.
En-av-en-slag, konstnärligt förvandlats från en gammal militärfängelset i en funky vandrarhem.
Muutama asia on jo muuttunut parlamentin aloitettua mietintötyönsä.
Det har skett en del förändringar sedan parlamentet började arbeta på det här betänkandet.
Hän on muuttunut sellaiseksi kusipääksi.
Han har blivit en sån skitstövel.
Kaikki on muuttunut monimutkaisemmaksi.
Allt har blivit mer komplicerat.
Antiretroviraalinen teho ei muuttunut, kun didanosiini otettiin 3 tunnin kuluttua indinaviirista.
Antiretrovirala aktiviteten var oförändrad när didanosin gavs tre timmar efter behandling med indinavir.
Oletko muka muuttunut siitä?
Är du så annorlunda nu?
Kaikkien elämä on muuttunut sen jälkeen, kun tehdas suljettiin.
Alla har fatt göra förändringar sen fabriken lades ner.
Mikä on muuttunut?
Vad är det som har förändrats?
Lois lane on muuttunut isikseksi?
Har lois lane förvandlats till isis?
Mikä on muuttunut?
Någonting är annorlunda.
Ukrainan konfliktin takia tilanne on muuttunut.
Debattlandskapet i nato-frågan har förändrats.
Olen muuttunut. olen enemmän kuin mies.
Jag har blivit mer än en man.
Moni asia on muuttunut viimeisten 15-20 vuoden aikana.
Det har varit många förändringar under de senaste 15-20 åren.
Kantamme ei ole muuttunut, rouva presidentti.
Vår ståndpunkt är oförändrad, mrs president.
Onko kukaan vielä muuttunut kiveksi?
Har någon förvandlats till sten ännu?
Sama koskee potilaita, joilla on muuttunut munuaisten tai maksan toiminta.
Detsamma gäller patienter med förändrad njur- eller leverfunktion.
Asiaa koskeva näkemyksemme ei ole muuttunut.
Men min uppfattning i frågan är oförändrad.
Minun silmissäni et ole muuttunut.
Du är inte förändrad i mina ögon.

Tulokset: 2703, Aika: 0.1841

KATSO MYÖS

Katso myös


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää