NÄITÄ RUOTSIKSI

Käännös Näitä Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 16936, Aika: 0.0963

Esimerkkejä Näitä käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Den
Näitä ohjataan kaukosäätimellä.
Den styrs med fjärrkontroll.
Näitä on usein vaikea arvioida tarkasti.
Den är ofta svår att värdera.
Muut lause esimerkkejä
Näitä saa kokeilla kotona.
Det ska provas här hemma.
Milloin näitä tulee lisää?
När kommer det in fler?
Jos näitä säännöksiä ei noudateta, sovelletaan 10 kohdassa määrättyjä seuraamuksia.
Om dess bestämmelser inte följs, skall de sanktioner som föreskrivs i punkt 10 nedan tillämpas.
Näitä on ollut tosi paljon viime aikoina.
Det har varit så mycket på sista tiden.
Voisitteko pitää näitä hetkisen?
Kan du hålla den en sekund?
Miksi komissio ei enää tee näitä kertomuksia?
Varför har kommissionen sedan dess upphört att upprätta dylika rapporter?
Mutta näitä asioita tapahtuu.
Men det händer saker.
En tiedä saanko näitä irti. Luultavasti joudun leikkaamaan ne irti.
Jag får nog inte ut den, Jag blir nog tvungen att klippa av den.
Serbian ei pidä yhdistää näitä kahta kysymystä.
Serbien bör inte koppla ihop dess två frågor.
Näitä ovat energia-ala, Iran ja ilmastonmuutos.
Det gäller energisektorn, Iran och klimatförändringar.
Emme ymmärrä näitä älyjä.
Vi kan inte förstå dess intelligens.
Pidän näitä, kun olen häijyllä päällä.
Jag bär den när jag är sur.
Ei näitä joka päivä tapahdu.
Det händer inte varje dag.
Näitä ovat esimerkiksi yhdenvertaisen kohtelun periaate.
Det handlar exempelvis om principen om likabehandling.
Käyttäkää näitä avaimenperinä.
Använd den som nyckelring.
Heidän henkensä hallitsevat näitä katuja.
De styr över den, på ett andligt sätt.
Näitä ilmiöitä on havaittavissa kaikkialla maailmassa.
Det är ett fenomen som förekommer i hela världen.
Emäntä ei enää näitä tartte.
Frugan behöver den inte längre.
Näitä ovat esimerkiksi alue- ja rakennepolitiikka.
Det gäller till exempel regional- och strukturpolitiken.
Näitä tehtiin Maria Stuartille.
Den tillverkades åt Mary Stuart.
Juuri näitä samoja tärkeitä toimenpiteitä Euroopan parlamentti puolsi viime vuoden päätöslauselmassa.
Det är precis de viktiga åtgärder som Europaparlamentet förordade i förra årets resolution.
Näitä meneillään olevia tutkimuksia ei ole mahdollista nyt kommentoida enempää.
Det är inte möjligt att ytterligare kommentera de här pågående undersökningarna.
Pitäisikö minun käyttää näitä?
Ska jag sätta på den?
Voinko lainata näitä?
Får jag låna den?
Kuka tuottaa näitä jätteitä?
Vilka är det som producerar avfallet?
Näitä kaloja kannattaa syödä.
Ät fisk för det är värt det.
Miksi meidän täytyy ottaa näitä?
Varför måste vi ta den?
Juuri näitä ovat EU:n edut.
Det är det som är europeiska intressen.

Tulokset: 16936, Aika: 0.0963

S Synonyymit "näitä"


"Näitä" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää