NÄYTÖSTÄ RUOTSIKSI

Käännös näytöstä vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 71, Aika: 0.1262

Esimerkkejä Näytöstä käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Meillä on pari tuntia aikaa tapettavana ennen aikavarkaiden seuraavaa näytöstä.
Vi behöver döda några timmar tills nästa show av "time bandits.
Haluan hänen hiuksensa siten näytöstä varten.
Jag vill att hon har det så för vår show.
Lippuja myytiin vielä ovelta ennen näytöstä.
Överblivna biljetter säljes vid dörren före föreställningen.
Katso mitä asiantuntijat sanovat tästä näytöstä.
Se vad experterna säger om den här skärmen.

Lipunmyynti alkaa tuntia ennen näytöstä.
Biljettförsäljningen startar 1 timme innan föreställningen.
Monty on löydettävä ennen seuraavaa näytöstä.
Vi måste till monty innan nästa show.
Olemme vain osa näytöstä.
Vi är bara en del av föreställningen.
Kiitos kivasta näytöstä.
Tack för en bra visning.
Haluan, että katsot äitiäsi tuosta näytöstä.
Jag vill att du tittar på din mamma på skärmen.
Me yritetään pitää näytöstä.
Det här är vår show.
Laita paita valmiiksi toista näytöstä varten, tämä on pian paskassa.
Gör i ordning den skjortan för andra showen, den här blir full med skit.
Tulin katsomaan näytöstä.
Jag ska se föreställningen.
Näytöstä ei tule ilman häntä.
Utan henne ingen visning.
Tulimme vain katsomaan näytöstä.
Vi vill se föreställningen.
Myynti alkaa puoli tuntia ennen näytöstä.
Insläppet börjar en halvtimme innan showen.
Tulin suurta näytöstä varten.
Jag är här för den stora showen.
Mennäänkö sisään katsomaan näytöstä?
Ska vi köra dit och kolla in showen?
Hän ei halunnut keskeyttää näytöstä.
Han ville inte stoppa showen.
Meillä oli kuusi näytöstä päivässä.
Sex föreställningar per dag.
Pitäisi muistaa. kahdeksan näytöstä viikossa puolentoista vuoden ajan.
Säkert, åtta föreställningar i veckan i ett och ett halvt år.
Loppuunmyytyihin näytöksiin voi palautua lippuja myyntiin noin 20 minuuttia ennen näytöstä.
Bokade biljetter till bio-föreställningar ska vara uthämtade 20 min. före föreställning.
Avaamme kassan puoli tuntia ennen päivän ensimmäistä näytöstä.
Kassan öppnar 30 min före dagens första föreställning.
Hän pääsi vankilasta ennen näytöstä.
Han blev frigiven före visningen.
Ajattelen häntä niin paljon ennen näytöstä.
Jag tänker alltid på honom före en visning.
Mukana on kolme julkaisua NSAID- valmisteista johtuvien mahahaavojen ehkäisyä koskevasta kliinisestä näytöstä.
Tre publicerade skrifter över kliniska bevis på förebyggande av NSAID- relaterade sår har lagts fram.
Suurin osa näytöstä perustui luottamukselliseen tietoon, eikä sitä voitu jakaa avoimella foorumilla.
Majoriteten av bevisen byggde på sekretessbelagd information och kunde inte delges i ett öppet forum.
Lippukassa avataan puoli tuntia ennen ensimmäistä näytöstä ja suljetaan viimeisen näytöksen alettua.
Kassan öppnar en halvtimme innan första filmen och stänger strax efter sista filmen börjat.
Voit valita haluamasi kolmesta eri näytöstä: elegance, eco ja performance.
Föraren kan välja mellan tre olika instrumentteman: elegance, eco och performance.
Sen voi nähdä urheimman urheuden näytöstä.
Det ses genom bevis av mod de modigaste.
Juuri ennen toista näytöstä, kun dierdre oli poissa- hän vaihtoi terät.
Några minuter före andra akten, när dierdre var borta så bytte han tillbaka.

Tulokset: 71, Aika: 0.1262

KATSO MYÖS

Katso myös


"Näytöstä" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää