NÄYTTÄÄ RUOTSIKSI

Käännös näyttää vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 9509, Aika: 0.3397

Esimerkkejä Näyttää käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Lain tulee näyttää, mistä jäsenvaltiot ovat tosiasiassa päässeet yksimielisyyteen.
Lagen skall visa vad medlemsstaterna faktiskt uppnått enighet om.
Meidän täytyy näyttää, mitä ongelmia ratkaisemme ja mitä emme ole vielä ratkaisseet.
Vi måste visa vilka problem vi löser och vilka vi ännu inte har löst.
Meistä tämä näyttää hyvältä alulta oikeusvaltion uudelleen luomiselle.
Det verkar vara en bra början för att återupprätta rättsstatsprincipen.
Se näyttää jokseenkin tältä.
Det ser ut ungefär såhär.

Mainonta- näyttää mainossisältöä sijaintisi, kielesi ja selailuhistoriasi perusteella.
Reklam- visa reklaminnehåll beroende på plats, språk och din tidigare surfhistorik.
Kotikin näyttää paljon kivemmalta.
Den här verkar mycket svalare.
Tulokset voisi myös semihelposti näyttää kartalla.
Man kan också visa resultatet i en karta.
Pienemmät elokuvajuliste näyttää istua puolivälissä välillä A1 ja A0- rubbish.
Mindre filmaffisch verkar sitta halvvägs mellan A1 och A0- rubbish.
Lopputulos näyttää siis tältä.
Resultatet ser ut så här.
Tulos näyttää erittäin hyvältä.
Resultatet ser väldigt bra ut!
Se näyttää ok ulkopuolelta, mutta huoneet ovat niin vanhentuneita ja likainen.
Det ser ok från utsidan men rummen är så föråldrad och smutsig.
Syklosporiinin verrattuna sillä näyttää olevan pieni tehoetu.
I direkta jämförelser med ciklosporin tycks det ha en måttlig effektfördel.
Mutta se näyttää olevan vaikeaa.
Men det verkar vara svårt.
Näyttää versionumeron.
Visa versionsinformation.
Se näyttää olevan aivan oikeassa.
Det ser ut att vara helt riktigt.
Kiina näyttää olevan haluton hyväksymään sitovia tavoitteita.
Kina tycks inte vilja acceptera bindande mål.
Se näyttää jokseenkin tältä.
Så det ser ut ungefär såhär.
Tämä näyttää tosi hyvältä näinkin.
Det här ser riktigt bra ut.
Näyttää lisenssitiedot.
Visa licensinformation.
Kun se suuttuu, se näyttää karl maldenin nenältä.
När den blir arg liknar den karl maldens näsa.
Näiden arvostelijoiden käyttäytyminen näyttää kuitenkin usein olevan opportunistista.
Dessa kritikers uppträdande verkar emellertid ofta vara opportunistiskt.
Se näyttää olevan kahdenlaista.
Den verkar vara av två olika slag.
Se näyttää jokseenkin tältä.
Det ser ut ungefär så här.
Haluan näyttää, mihin pystyn.
Jag vill att vi ska visa vad vi kan.
Itsemurha näyttää olevan huumeidenkäyttäjien yleinen kuolemansyy.
Självmord förefaller att vara en vanlig dödsorsak bland narkotikamissbrukare.
Hän näyttää tessy-tädiltä.
Hon liknar tant tessy.
Asunto näyttää todella hyvältä, mutta ei tutkittu lainkaan.
Lägenhet ser mycket trevligt, men har inte undersökts alls.
Hän näyttää haluavan eristää maan täydellisesti.
Han tycks vilja isolera landet fullkomligt.
Tilanne näyttää ihan hyvältä.
Läget ser helt bra ut.
Hanko ja raasepori haluavat näyttää sinulle jotakin ihmeellistä.
Hangö och raseborg vill visa dig någonting förunderligt.

Tulokset: 9509, Aika: 0.3397

"Näyttää" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää