NARRIN RUOTSIKSI

Käännös narrin vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 30, Aika: 0.1203

Esimerkkejä Narrin käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Hän vain tekee itsestään narrin, katsopa vaan.
Han gör bort sig totalt, vänta bara så får du se.
Kun tapasimme, tein itsestäni narrin.
Jag gjorde bort mig sa när vi träffades.
Tehköön itsestään narrin.
Låt honom göra bort sig.
Ei, hän tekee narrin sinusta.
Nej, han kommer att göra bort dig.

Oli varmasti vaikeaa sinulle olla tukenani- kun tein narrin itsestäni.
Det var väl svårt för dig att stötta mig... som gjorde bort mig så.
Hän teki itsestään narrin.
Han gjorde bort sig.
Tein itsestäni narrin.
Jag har gjort bort min tid.
Tein narrin itsestäni.
Herregud. jag gjorde bort mig.
Teit minusta narrin.
Du har lurat mig.
Jokainen eilispäivä synkkään hautaan on narrin vienyt.
Och varje gårdag har lyst ut en narr till dunkel grav.
Teit hänestä narrin.
Du lurade honom.
Tunnut lähettäneen narrin selvittämään saarnaajan näkyä.
Det verkar som om... du skickade en idiot för att ta reda på pastorns syn.
Isäni tekee itsestään narrin.
Min far gör sig löjlig.
Narrin paratiisi on viisaan helvetti.
En dåres paradis är en vis mans helvete.
Tarjosin ulospääsyä sinulle, ja teit narrin minusta.
Jag erbjöd en utväg och du gjorde mig till åtlöje.
No menehän nyt, ennenkuin teen itsestäni narrin.
Så skynda på nu. innan jag gör mig löjlig.
Narrin rooli on merkillinen.
Narren är en märklig roll.
Hän on vain vihainen, koska tein hänestä narrin!
Han är sur för att jag lurade honom!
He lähettivät narrin.
De gav mig en gycklare.
Hän teki sinusta narrin.
Han gjorde dig till åtlöje, claire.
Se on narrin seuralainen.
Det är fools följeslagare.
Etiäiseni sanovat, että jos otan sinut takaisin, teen virheen ja sinä teet minusta narrin.
Allting inom mig säger mig att om jag tar tillbaka dig kommer jag att göra ett misstag, och du förlöjligar mig.
Näin on. se vaatisi paljon enemmän kuin muutaman voiton, että tekisin itsestäni narrin.
Det krävs ta mig fan så mycket mer än ett par segrar för att jag ska göra mig själv till åtlöje.
Sanokaa sille narrille, etten hyväksy uhkavaatimuksia.
Säg åt den där narren att jag hatar ultimatum.
Hän sanoi, ettei tee itsestään narria eikä mene oikeuteen ilman todistajaa.
Att han inte vill göra bort sig. han saknarju vittne.
Te olette narri, herra howie.
Du är narren, mr howard.
Narri oli yksinkertainen mies eikä nähnyt kuningasta.
Narren var lite bakom, så han såg ingen kung.
Mikä narri olenkaan!
Vilken idiot är inte jag!
Olet narri!
Vilken idiot du är!
Hän kysyi narrilta.
Han frågade narren.

Tulokset: 30, Aika: 0.1203

SYNONYYMIT
TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää