NOSTAMME RUOTSIKSI

Käännös nostamme vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 67, Aika: 0.1312

Esimerkkejä Nostamme käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Jos nostamme veroja, myös veronkierto lisääntyy.
Om vi höjer skatterna kommer vi att öka skatteflykten.
Kun nostamme aseemme, he hyökkäävät.
Om vi lyfter ett gevär är de på oss.
En tiedä, ehkä jos nostamme annosta seuraavan kerran.
Jag vet inte, kanske om vi höjer dosen.
Jos nostamme jalkoja, kuolemme.
Om vi lyfter fötterna dör vi.

Emme tee rikosta, nostamme vain hieman tilastoja.
Vi gör inga brott.- vi hjälper bara upp statistiken.
Nostamme jalkasi hetkeksi ja sitten voit mennä.
Vi höjer dina ben i 1 0 minuter och sen kan du gå.
Paina vatsaasi, kun nostamme sinut.
Tryck på magen när vi lyfter dig.
Jos kerrot jotakin, mitä on jo kuultu, me nostamme käden.
Säger du nåt vi har hört, räcker vi upp handen.
Nostamme happitasoja.
Vi höjer syrenivån.
Nostamme helmaa hiukan, niin siitä tulee täydellinen.
Vi tar bara upp fållen, så blir det perfekt.
Nostamme kätemme yhden valtion puolesta.
Vi höjer vår arm för en nation.
Nostamme ankkurin, siivoamme.
Vi lyfter ankare och svabbar däck.
Jos nostamme.
Om vi ökar.
Tällaisten mainosmyynnin ennusteiden valossa nostamme mielellämme spectatorin lainamäärää.
Med såna säljmöjligheter höjer vi gärna krediten.
Tämän miekan avulla nostamme maamme suuruuteen.
Med det här svärdet ska vi göra landet mäktigt igen.
Hän itkee jos nostamme hänet pois joten hän on siellä koko ajan.
Han gråter när vi tar upp honom, så vi låter honom vara där jämt.
Me nostamme sinut pois täältä.
Vi lyfter på dig så du kommer ut härifrån.
Me nostamme sinut ylös.
Vi ska lyfta upp dig.
Me nostamme auton, ja sitten siirrämme sen pois.
Vi ska lyfta upp bilen och låta den glida ut.
Jos nostamme poimun voimansiirtoa 80 prosenttia.
Om vi ökar warpenergin med 80.
Ja nyt nostamme maljan.
Nu höjer vi våra glas.
Kilpailkaamme siinä, että nostamme oikeudenkäytön laatua.
Låt oss konkurrera uppåt i rättskvalitet.
Pidä kätesi tässä, kun me nostamme hänet.
Håll handen här när vi lyfter honom.
Me nostamme.
Höj våra.
Nostamme maljan esikoisellesi.- jumalauta.
Vi ska skåla för din förstfödde.
Nostamme rampin ylös.
Vi tar upp rampen!
Nostamme sen osuutta 50 prosenttiin.
Vi kommer att öka andelen med upp till 50 procent.
Nostamme jatkuvasti esiin kyseiset asiat poliittisessa vuoropuhelussa kolmansien valtioiden kanssa.
Vi kommer genomgående att ta upp dessa frågor under möten för politisk dialog med tredjeländer.
Nostamme jousituksen uudelle tasolle.
Ta löpningen till nya nivåer.

Tulokset: 67, Aika: 0.1312

KATSO MYÖS

Katso myös


"Nostamme" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää