NUMERO RUOTSIKSI

Käännös numero vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 3703, Aika: 0.1853

Esimerkkejä Numero käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Kuuluisa numero 28 raitiovaunupysäkin aivan nurkan takana!
Den berömda nummer 28 spårvagnshållplatser precis runt hörnet!
Kuvat numero 2 ja 3.
Nyförvärv nr 2 och 3.
Tällä hetkellä kyseinen numero toimii vapaaehtoispohjalta ainoastaan seitsemässä euroopan unionin jäsenvaltiossa.
För närvarande fungerar detta nummer på frivillig basis i endast sju eu-medlemsstater.
Aloitan kysymyksestä numero 15 pakistanin armeijan varallisuudesta.
Jag börjar med fråga nr 15 om pakistans militärtillgångar.

Arpajaiset numero: TEAL 5642_5559- taattu£ 1 miljoonaa lotossa palkinnon.
Lotteri nummer: TEAL 5642 5559- garanterat£ 1 miljoner lotterivinst.
Kierrä suojusta, kunnes numero 8 on annososoittimen kohdalla: tunnet neljä napsahdusta.
Vrid huven tills siffran 8 står mitt emot dosmarkeringen: fyra klick.
Mikä on viimeinen numero?
Vad är sista telefonnumret, chloe?
Kysymyksiin numero 38-40 vastataan siksi kirjallisesti.
Frågorna nr 38-40 kommer därför att besvaras skriftligen.
Viimeinen numero oli hädin tuskin lukukelpoinen.
Den sista siffran var knappt läsbar.
Toimituksen numero, laatu, esine ja paikka;
Förrättningens nummer, art, föremål och plats;
Kysymyksiin numero 51 ja 61 vastataan kirjallisesti.
Frågorna nr 51 och 61 kommer att besvaras skriftligen.
Arvoituksellinen kuolema numero 195 SYÖKSY.
Mystiskt dödsfall nr. 195 FALLET.
Maailma numero viisi on tekemisissä vain mieleen liittyvän elämän kanssa.
Världen nummer fem befattar sig helt med liv associerat med sinne.
Carol, numero on jääkaapin päällä.
Carol, telefonnumret är på kylskåpet.
Ensimmäinen numero on suttuisin: kolme.
Första siffran är alltid mest flottig- tveklöst en trea.
Kuten numero 4?
Som siffran 4?
Kun klikkaat rivin numero 5 esimerkiksi valitset myös rivit 1-4.
När du klickar på rad nummer 5 till exempel väljer du också rader 1-4.
Vinkki numero 1273a.
Tips nr 1273 a.
Ymmärrän, numero kaksi, minusta tämä kaikki on hyvin kiehtovaa.
Jag förstår. nr. 2, jag finner detta väldigt fascinerande.
Ei kiitos. minulla on numero.
Jag har telefonnumret i väskan.
Ensi numero pitää saada painoon, ja johtokunnan palaveri on pian.
Du måste få nästa utgåva i tryck, och förbereda dig för styrelsemötet.
Tässä on numero, jos jotain tulee.
Här är telefonnumret om det är nåt.
Auringonpilkkujen, numero 11012, yhtäkkiä räjähti.
En solfläck, nummer 11012, exploderade plötsligt.
Kuka on numero 1?
Vem är nr 1?
Kirje numero 8.
Brev nr. 8.
Sulje mixtard 10 novolet kokonaan siten, että numero 0 on annososoittimen kohdalla.
Stäng din mixtard 10 novolet helt så att siffran 0 står mitt emot dosmarkeringen.
Ensimmäinen numero ilmeistyi tammikuussa 2009.
Första numret kommer i januari 2009.
Sovimme siis 50 dollarista per numero.
Dollar per utgåva sa vi.
Ensimmäinen numero yhdeksännestä ihmeestä.
Utgåva ett av de "9:e undren.
Näytä vain nykyisen dian numero.
Visa bara numret för aktuell bild.

Tulokset: 3703, Aika: 0.1853

"Numero" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää