OLE HÄNEN RUOTSIKSI

Käännös ole hänen vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 158, Aika: 0.1059

Esimerkkejä Ole Hänen käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Hän tietää, etten ole hänen isänsä, mutta näkee minut niin.
Han vet att jag inte är hans far, men det är så han ser mig.
Eikö tuo ole hänen vanhempiensa talo?
Det är hennes föräldrars hus.
Myönnän kuitenkin, että se ei ole hänen syynsä.
Jag medger dock att det inte är hans fel.
Hän tulee viimeisenä näyttääkseen, etten ole hänen pomonsa.
Han kommer sist för att visa att jag inte är hans chef. jag fattar.

Hän sanoi, ettei se ole hänen vartalonsa.
Hon sa att det inte är hennes kropp, reese.
Miten niin ei ole hänen juttunsa?
Vadå "inte hans grej"?
Se ei ole hänen makuunsa.
Nej, inte hans smak.
Pakkaspoika otti scott-sedän paperipainon ja tietää, ettei se ole hänen.
Jack frost tog farbror scotts snöglob och han vet att det inte är hans.
Tämä ei ole hänen syytään.
Inget av detta är hennes fel.
Hän kertoi, etten ole hänen poikansa.
Han sa att jag inte var hans son.
Se ei ole hänen tapaistaan.
Nej, han är inte sån.
Eikö se ole hänen vahvuutensa?
Är inte det hans styrka?
Hän sanoi etteivät lapset ole hänen.
Han sa att barnen inte var hans.
Mutta tunnen myös jamien ja siksi tiedän, ettei se ole hänen.
Men jag känner jamie med och därför vet jag att det inte är hennes sjal.
Tylerin on saatava tietää, etten ole hänen isänsä.
Tyler behöver få veta att jag inte är hans far.
Hän sanoi, ettet edes ole hänen oikea isänsä.
Hon sa att du ändå inte är hennes riktiga pappa.
Ei, mutta et ole hänen tyyppiään.
Nej, men hon är inte din typ.
Hän sanoi, etten ole hänen tyyppiään.
Men han sa att jag inte var hans typ.
Ei syy ole hänen.
Det är knappast hans fel.
Hänellä on paha tapa viedä tavaroita, jotka eivät ole hänen.
Han har en dålig ovana att ta grejor som inte är hans.
Empatia ei ole hänen vahvuutensa.
Han är inte mycket för empati.
Tämä ei ole hänen oikeudenkäyntinsä.
Han är inte åtalad.
Jokin on muuttunut, etkä ole hänen oliviansa.
Att något har förändrats, och att du inte är hans olivia.
Sanoinhan, etten ole hänen poikaystävänsä.
Jag har sagt att jag inte är hennes pojkvän!
Koska emma olisi tiennyt, etten ole hänen tyttärensä.
Annars hade emma förstått att jag inte var hennes dotter.
Se ei ole hänen tapaistaan.
Hon är inte sån.
Kun culluh näki ettei vauva ole hänen.
Culluh såg att barnet inte var hans.
Se ei siis ole hänen?
Så den är inte hans, alltså?
Kyse ei ole hänen kansallisuudestaan.
Det är inte för att hon är amerikanska.
Ehkä sinä et ole hänen tyyppiään.
Okej, då kanske du inte är hennes typ.

Tulokset: 158, Aika: 0.1059

KATSO MYÖS

Katso myös


SANATARKASTI KÄÄNNÖS

Sanatarkasti käännös


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää