OLEN RUOTSIKSI

Käännös olen vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 166672, Aika: 2.7758

Esimerkkejä Olen käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Ja olen sairastunut.
Och jag är sjuk.
Arvoisa puhemies, olen erittäin tyytyväinen komissaarin vastaukseen.
Herr ordförande! jag är mycket glad över kommissionärens svar.
Olen kuitenkin erittäin pettynyt siihen tapaan, miten näitä neuvotteluja käydään.
Men jag är mycket besviken på hur dessa förhandlingar går till.
Hei, olen tom.
Hej, jag heter tom.

Olen tosiaankin kuunnellut hyvin tarkkaavaisesti.
Jag har faktiskt lyssnat mycket noga.
Anteeksi, olen neiti madison.
Förlåt, jag heter ms madison.
Minä olen clarice bruce.
Jag heter clarice bruce.
Olen hyvin iloinen näistä uutisista.
Jag är mycket glad över dessa nyheter.
Olen jutellut sellaisten kanssa, jotka hakevat usein, hän kertoo.
Jag har talat med sådana som hämtar ofta, berättar hon.
Olen todella vaikuttunut.
Jag är verkligen imponerad!
Olen daniel. tässä on jack.
Jag heter daniel, det här är jack.
Arvoisa puhemies, olen pettynyt komission jäsenen mccreevyn vastaukseen.
Herr talman! jag var besviken över kommissionsledamot charlie mccreevys svar.
Minä olen ragnar lodbrok.
Jag heter ragnar lothbrok.
Kerrommeko stevielle, että olen hänen enonsa?
Ska jag vara stevies farbror?
Olen miettinyt myös tätä.
Jag har också funderat på det här.
Olen summer.
Jag heter summer.
Olen erittäin tyytyväinen yhteistyöhön.
Jag är jätteglad för samarbetet.
Minä olen joey evans.
Jag heter joey evans.
Ehkä olen liian pessimistinen.
Kanske jag var alltför pessimistisk?
Silloin olen valmis juhliin.
Då skulle jag vara klar för festen.
Olen kiitollinen koko ketjulle.
Jag är tacksam över hela kedjan.
Minä olen isak.
Jag heter isak.
Tai koska olen idiootti.
Eller för att jag var en idiot.
Olen jack stone.
Jag heter jack stone.
Olen ratsastanut 3 vuotta.
Jag har ridit i 3 år.
Minä olen sonja.
Jag heter sonja.

Tulokset: 166672, Aika: 2.7758

"Olen" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää