OLEN VAHVEMPI RUOTSIKSI

Käännös olen vahvempi vuonna Ruotsiksi

Tulokset: 48, Aika: 0.1064

Esimerkkejä Olen Vahvempi käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Että olen vahvempi kuin luulen.
Att jag är starkare än jag tror.
Koska olen vahvempi kuin sinä, tony.
För att jag är starkare än du, tony.
Olen vahvempi kuin uskotkaan.
Jag är starkare än du tror.
Olen vahvempi.

Olen vahvempi kuin sinä, connors, meadows.
Jag är starkare än dig, connors, meadows.
Olen vahvempi kuin luulet.
Jag är starkare än du tror.
Olen vahvempi kuin sinä.
Jag är starkare än dig.
Nyt olen vahvempi.
Olen vahvempi kuin 10 miestä.
Jag är starkare än tio män.
Olen vahvempi nyt kuin sinä koskaan olet ollut.
Jag är starkare nu än du någonsin varit.
Olen vahvempi kuin luuletkaan.
Jag är starkare än du tror.
Olen vahvempi nyt.
Olen vahvempi yksinäni.
Olen vahvempi kuin houdini.
Jag är starkare än houdini.
En ole tyttö, olen vahvempi.
Jag är inte tjej. jag är starkare.
Olen vahvempi kuin kaikki te yhdessä!
Jag är starkare än alla er tillsammans.
Olen vahvempi kuin koskaan.
Jag är starkare än nånsin.
Olen vahvempi kuin sinä.
Olen vahvempi ja nopeampi.
Jag är starkare och snabbare.
Että olen vahvempi.
Olen vahvempi ilman sinua.
Jag var starkare utan dig. var!?
Ei ehkä reilua, mutta minä olen vahvempi, joten voitamme aikaa.
Kanske inte schysst, men jag är starkast, så vi vinner tid.
Tämän shotin jälkeen olen vahvempi ja viisaampi ja siirryn eteenpäin.
Efter den här shotten ska jag vara starkare, klokare och äntligen gå vidare.
Tiedät, että olen vahvempi, greg heffley.
Du vet att jag är starkare än du greg heffley.
Minä olen vahvempi.
Olen vahvempi kuin yksikään jedi.
Jag har blivit mäktigare än någon jediriddare kan drömma om.
Olen vahvempi kuin kansleri.
Jag är mäktigare än kanslern.
Tänään voimani vihdoin palaavat, ja olen vahvempi kuin koskaan.
I natt får jag äntligen mina krafter tillbaka och jag blir starkare än någonsin.
Taistelen sinua vastaan, kun olen vahvempi.
Vi får slåss närjag är starkare.
Olen vahvempi kuin miltä näytän.
Jag är faktiskt starkare än jag verkar.

Tulokset: 48, Aika: 0.1064

SANATARKASTI KÄÄNNÖS
TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää