OLEVAN ELOSSA RUOTSIKSI

Käännös olevan elossa vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 53, Aika: 0.167

Esimerkkejä Olevan Elossa käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Jos näit shaw'n olevan elossa, sillä on merkitystä.
Men om du drömde att shaw lever, så drömde du det av en anledning.
Näit hallusinaatiota. luulit hänen olevan elossa.
Du trodde att han var vid liv.
Sanoit bethin olevan elossa.
Du sa att beth lever.
Epäilen hänen olevan elossa.
Jag tvivlar på att han fortfarande lever.

Kun kuulin gracien olevan elossa, kiitin jumalaa hänen armostaan.
Du anar inte hur mycket jag tackade gud för att hon var vid liv.
Tuntuu todella paremmalta, kun tiedän sinun olevan elossa.
Jag mår bättre av att veta att du lever.
Pelkäsin, että minun tiedettäisiin olevan elossa.
Jag var livrädd att de skulle få veta att jag lever.
Luotamme sinuun.- helen crowley otti minuun yhteyttä, hän kertoi sisareni olevan elossa.
Helen crowley kontaktade mig och sa att min syster fortfarande lever.
Tiesin sinun olevan elossa.
Jag visste att du levde.
Tiesin hänen olevan elossa.
Jag visste att han var vid liv.
En anna teidän sabotoida toimintaani, varsinkaan nyt kun tiedätte magnusin olevan elossa.
Du får inte sabotera för mig nu när du vet att magnus lever.
Joku tiesi jackin olevan elossa.
Någon visste om att jack levde.
David palmer saattoi tietää jack bauerin olevan elossa.
David palmer kanske visste att jack bauer var vid liv.
Neljä ihmistä tiesi sinun olevan elossa.
Fyra personer vet att du lever.
Neljä ihmistä tiesi minun olevan elossa.
Fyra personer visste att jag levde.
Nyt tiedän hänen olevan elossa.
Nu vet jag att han lever.
Ilmeisesti vain 11 henkilöä tiesi hodgesin olevan elossa.
Endast elva visste att hodges levde.
Darken rahl tietää nyt sinun olevan elossa.
Mörke rahl vet att du lever nu.
Tiesit hänen olevan elossa.
Du visste att hon levde!
Kukaan ei tiedä sinun olevan elossa.
Ingen vet att du lever.
Tiedämme hänen olevan elossa.
Vi vet att han lever.
Siitä tiedämme hänen olevan elossa.
Det bevisar ju att han lever.
Tietääkö geismer minun olevan elossa?
Vet geismer att jag lever? -nej.
Et usko hänen olevan elossa, ethän?
Ni tror inte att han lever, va?
Mitä jos sanon hänen olevan elossa?
Om jag säger att han lever, då?
Sanon sinulle victorian olevan elossa.
Jag lovar att victoria lever.
Mitä oikein tapahtuu? miksi kukaan haluaisi tappaa ihmiset, jotka tietävät sinun olevan elossa?
Varför vill någon döda dem som vet att du lever?
He sanovat hänen olevan elossa.
Han är vid liv, säger de.
Jos tietäisivät sinun olevan elossa.
Om dom visste att du fortfarande levde.
Kyseisten seitsemän viron kansalaisen kerrotaan olevan elossa.
De sju estländska medborgarna sägs vara vid liv.

Tulokset: 53, Aika: 0.167

SANATARKASTI KÄÄNNÖS

Sanatarkasti käännös


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää