OLI JÄLJELLÄ RUOTSIKSI

Käännös oli jäljellä vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 67, Aika: 0.1141

Esimerkkejä Oli Jäljellä käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Ainakin osa oli jäljellä, kun he olivat yhteydessä koneeseen.
En del av styrkan var kvar när de kontaktade planet med provianten.
Montako juutalaista saksassa oli jäljellä vuonna 1943?
Hur många judar fanns kvar i tyskland 1943?
Varastit sen, mitä sydämestäni oli jäljellä.
Du stal det som var kvar av mitt hjärta.
Se vähä mitä minulla oli jäljellä tuli juuri ylös.
Allt jag jag hade kvar tappade jag.

DNA oli jäljellä.
Dna:t fanns kvar.
Isäni halusi tuhota sen, mitä siitä oli jäljellä.
Min far ville förstöra det som var kvar.
Mikael oli kaikki mitä sinulla oli jäljellä, ja vein hänet sinulta.
Michael var allt du hade kvar, och jag tog honom från dig.
Kaikki hyvä mitä oli jäljellä.
Titta på det som finns kvar.
Sen, mitä oli jäljellä.
Det som var kvar.
Vain tämä oli jäljellä.
Bara den här fanns kvar.
Hautasimme kaikki, sen mitä oli jäljellä.
Vi begrov alla, det som fanns kvar.
Sillä oli ammuttu kaksi laukausta ja 13 oli jäljellä aseessa.
Två skott hade avfyrats. 13 finns kvar i magasinet.
Söin kaiken mitä purkissa oli jäljellä.
Jag tog vad som var kvar i burken.
He olivat kaikki, mitä minulla oli jäljellä. enkä voinut pelastaa heitä.
De var de enda jag hade kvar, men jag kunde inte rädda dem.
Hän kysyi minulta montako matkustajaa junassa oli jäljellä.
När han pratade med mig frågade han hur många passagerare som var kvar.
Se oli ainoa koko, joka oli jäljellä.
Det var den enda som fanns kvar.
Vei kaiken mitä minulla oli jäljellä.
Den tog allting som jag hade kvar.
Yritin laskea, keitä komppaniassa oli jäljellä.
Jag försökte göra en lista på vilka som var kvar.
Minä vain ryöstin clemiltä sitä elämää, mitä hänellä oli jäljellä.
Och allt jag gjorde var...var att ta ifrån clem det liv hon hade kvar.
Sen mitä siitä oli jäljellä.
Det som fanns kvar.
Ei. näin sen, mitä oli jäljellä.
Jag såg vad som var kvar.
Se talo oli ainoa asia davidista, mitä minulla oli jäljellä.
Huset var det enda jag hade kvar efter david.
Se oli kaikki, mitä oli jäljellä.
Det var allt vad som var kvar.
Lähetimme palvelijamme krouviin,- mutta vain kapteeni crawleyn hevonen oli jäljellä.
Lady bareacres. vi skickade tjänaren till värdshuset, men bara kapten crawleys häst är kvar.
Joo, sen mitä hänestä oli jäljellä.
Det som är kvar.
Trevor, olet kaikki, mitä minulla oli jäljellä.
Trevor, du är allt jag har kvar.
Sen, mitä hänestä oli jäljellä. en ole vielä löytänyt laceytä.
Det som fanns kvar av honom, men... jag har inte hittat lacey än.
Tai ainakin se, mitä hänestä oli jäljellä.- mitä?
Ja... det som var kvar av henne.
Kun 32 kilometriä oli jäljellä, shrop sairastui kuolettavasti.
Med 3 mil kvar, blev shrop dödligt sjuk.

Tulokset: 67, Aika: 0.1141

SANATARKASTI KÄÄNNÖS

Sanatarkasti käännös


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää