ON JOTAIN RUOTSIKSI

Käännös on jotain vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 3237, Aika: 0.4111

Esimerkkejä On Jotain käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Niinpä on jotain sinnepäin.
Det är nåt ditåt.
Luuletko, että naisella on jotain tekemistä turkin kanssa?
Tror du att hon har något med "bråkstaken" att göra?
Tässä on jotain syvällistä.
Här är nåt djupsinnigt!
Hänessä on jotain erityistä.
Han har nåt speciellt.

Siinä on jotain muinaista kieltä.
Det är nåt urgammalt språk.
Minulla on jotain, josta ilahdut.
Jag har något som kommer göra dig lycklig.
Meillä on jotain tärkeää kerrottavaa.
Vi har något viktigt att säga dig.
Sinulla on jotain, joka on minun.
Du har nåt som tillhör mig.
Jos siellä on jotain, se löydetään.
Om det finns nåt där så hittar de det.
Tuolla on jotain.
Det är nåt där.
Kulta, on jotain muutakin mistä meidän tulisi puhua.
Det finns nåt annat vi bör prata om.
Ehkä vedessä on jotain.
Det kanske är nåt i vattnet.
Minulla on jotain parempaa.
Jag har nåt bättre.
Pelkäät, että talossa on jotain, joka haluaa satuttaa perhettäsi.
Du tror att det finns något i huset som vill din familj illa.
Lankoni silmässä on jotain vikaa.
Min svåger har något fel på ögat.
Mitä jos täällä on jotain mikä auttaa äitiä?
Tänk om det finns nåt här som kan hjälpa mamma.
Sinulla on jotain mitä herrani tahtoo.
Du har något min mästare vill ha.
Päälliköllänne on jotain minua vastaan.
Er kapten har nåt emot mig.
Jos on jotain mitä voin tehdä.
Om det finns något jag kan göra.
Sen takana on jotain.
Det är nåt där bakom.
Siinä on jotain paljastavaa.
Känns avslöjande på något sätt.
Soitan jos on jotain.
Jag ringer dig om det finns något, alltför.
Katso, täällä on jotain.
Här ligger nåt.
Nauhalla on jotain muutakin.
Det finns nåt annat på bandet.
Täällä alhaalla on jotain.
Det är nåt här nere.
Ehkä takana on jotain muuta.
Det kanske beror på något annat...?
Sinulla on jotain kasvoissasi.
Du har något i ansiktet.
Sinulla on jotain, mikä kuuluu minulle.
Du har nåt som tillhör mig!
Tuolla on jotain, mitä ei ollut aiemmin.
Det finns nåt där som inte var där förut.
Olen vain iloinen, että on jotain, mistä olla kiitollinen.
Jag är bara glad att det finns något att vara tacksam för.

Tulokset: 3237, Aika: 0.4111

KATSO MYÖS

Katso myös


SANATARKASTI KÄÄNNÖS

"On jotain" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää