ON LOUKKAUS RUOTSIKSI

Käännös on loukkaus vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 93, Aika: 0.0894

Esimerkkejä On Loukkaus käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Minun mielestäni tämä on loukkaus maataloustuottajia kohtaan.
Jag tycker att det är en förolämpning mot våra jordbrukare.
Se on loukkaus sivilisaatiota vastaan.
Det är en skymf mot civilisationen.
Tämä on loukkaus eurooppalaisia veronmaksajia kohtaan.
Detta är en förolämpning mot europas skattebetalare.
Se lasihirvitys on loukkaus hyvää makua kohtaan.
Det där glasmonstret är ett hån mot god smak.

Aika on loukkaus.
Tiden är en skymf.
Tämä on loukkaus viininviljelijöitä kohtaan.
Det är en förolämpning mot våra vinodlare.
Tämä on loukkaus.
Olemassaolonne on loukkaus moraalia kohtaan.
Er fortsatta existens är ett hån mot all moral.
Kuolema on loukkaus.
Döden är en skymf.
Tämä on loukkaus naisia kohtaan.
Detta är en förolämpning mot kvinnor.
Se on loukkaus elämäntapaamme kohtaan.
Det är en skymf mot våra liv.
Se on loukkaus arvovaltaa kohtaan, sekä omaisuuden häpeämätöntä halveksuntaa.
Det är ett hån mot auktoriteter samt en bristande respekt för andras egendom.
Tämä on loukkaus veronmaksajia kohtaan.
Detta är en förolämpning mot skattebetalarna.
Se on loukkaus lapsuuttani kohtaan.
Det är en skymf mot min barndom.
Tämä on loukkaus ihmiskuntaa vastaan.
Det här är en förolämpning mot den männskliga anständigheten.
Se on loukkaus teitä kohtaan.
Det är en skymf, bossen.
Se on loukkaus.
Ettekö käsitä,- että omahyväisyytenne on loukkaus kaikkia muusikkoja kohtaan?
Förstår ni inte att er självbelåtenhet är en förolämpning för alla musiker?
Herra hitler on loukkaus.
Herr hitler är en förolämpning.
Mikä on loukkaus jyrsijälle.
Vilket är en förolämpning för gnagarna.
Se on loukkaus minua kohtaan.
Det är en förolämpning mot mig.
Se on loukkaus steven muistoa kohtaan.
Det är en förolämpning mot steve.
Dollaria on loukkaus.
Sehän on loukkaus!
Se on loukkaus siitä oikeasti kärsiviä kohtaan.
Det är en förolämpning mot desom faktiskt drabbas.
Kuolemantuomiota ei voida hyväksyä missään kulttuurissa, sillä se on loukkaus koko ihmisyyttä vastaan.
Dödsstraffet är oacceptabelt i alla kulturer eftersom det är en förolämpning mot mänskligheten själv.
Tietomäärän vähentäminen 34:stä 19:ään on loukkaus älykkyyttämme kohtaan.
Minskningen från 34 till 19 uppgifter är en förolämpning mot vår intelligens.
Uhkaava rikkomismenettely on loukkaus.
Att hota med överträdelseförfaranden är en förolämpning.
Se hitler on loukkaus.
Den där hitler är en förolämpning.
Tämä on loukkaus työttömiä ja heikosti palkattuja kohtaan ja nämä arvostelevat sitä.
Det är en förolämpning mot arbetslösa och låginkomsttagare, och de kommer uppfatta det så.

Tulokset: 93, Aika: 0.0894

SANATARKASTI KÄÄNNÖS

Sanatarkasti käännös


SYNONYYMIT

S Synonyymit "on loukkaus"


"On loukkaus" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää