ON MERKITYKSETÖNTÄ RUOTSIKSI

Käännös on merkityksetöntä vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 65, Aika: 0.0824

Esimerkkejä On Merkityksetöntä käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Elämä on merkityksetöntä.
Elämä on merkityksetöntä, kuolema on väistämätöntä.
Livet är meningslöst, döden oundviklig.
Tämä on merkityksetöntä.
On merkityksetöntä, valitseeko ukraina venäjän vai lännen.
Om ukraina väljer ryssland eller väst är oviktigt.

Se on merkityksetöntä.
Se on merkityksetöntä.
Kaikki muu on merkityksetöntä.
Allt annat är irrelevant.
Talleyrand on aikoinaan sanonut, että kaikki, mikä on liioiteltua, on merkityksetöntä.
Talleyrand sade en gång att allt som är överdrivet är oviktigt.
Kaikki on merkityksetöntä, ellen saa haluamaani- häntä.
Det är meningslöst om jag inte får det jag vill ha- henne.
Minun elämäni on merkityksetöntä niin kauan kuin sinä elät.
Mitt liv är meningslöst så länge du lever!
Kaikki muu on merkityksetöntä.
Allt annat är oviktigt.
Aika on merkityksetöntä.
Ja, tiden är irrelevant.
Mutta ymmärrätkö että kaikki tämä on merkityksetöntä?
Men inser du att allt det här är meningslöst?
Kaikki muu on merkityksetöntä.
Allt annat är meningslöst.
Tämä on merkityksetöntä!
Det här är meningslöst.
Kaikki mitä täällä tapahtuu, on merkityksetöntä.
Allt som händer här är meningslöst.
Elämä on merkityksetöntä.
Vad då?- att livet är meningslöst.
Ulkomainen musiikki on merkityksetöntä ja tyhjää.
Utländsk musik är meningslös och tom.
Toivottavasti et vihjaa, että työmme cortex semissä on merkityksetöntä.
Jag hoppas du inte antyder att någon dag är oviktig på cortex semi.
Pian kaikki, jonka takia olet kärsinyt ja pelännyt on merkityksetöntä.
Men snart har allt som ni genomlidit och varit rädda för varit meningslöst.
Kunniaton vapaus on merkityksetöntä.
Frihet utan heder är meningslös.
Elämämme on merkityksetöntä ja toivotonta.
Lever våra liv utan mening, till och med utan hopp.
Loppu on merkityksetöntä.
Resten är struntprat.
Se on merkityksetöntä, jos vähättelet itseäsi.
Det är värdelöst om du nedvärderar dig själv.
Silloinhan se on merkityksetöntä.
Kaikki on merkityksetöntä ilman häntä.
Utan honom finns det ingen mening med något.
Se on merkityksetöntä.
Ja aika on merkityksetöntä kun sitä ajattelee.
Och tid är bara ett meningslöst begrepp.
Halu voittaa on merkityksetöntä ilman halua valmistella.
Viljan att vinna är ingenting utan en vilja till förberedelse.
Se on merkityksetöntä.

Tulokset: 65, Aika: 0.0824

KATSO MYÖS

Katso myös


"On merkityksetöntä" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää