ON NIIN RUOTSIKSI

Käännös on niin vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 6215, Aika: 0.3693

Esimerkkejä On Niin käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Täällä on niin hienoo.
Här är så otroligt vackert.
Meillä on niin monia tarpeita muillakin alueilla.
Vi har så många behov inom andra områden också.
Tämä on niin väärin, niin väärin.
Det är så fel, så fel.
Se on niin tärkeää!
Det är så viktigt!

Minulla on niin huono omatunto.
Jag har så dåligt samvete.
Tämä ehkä selittää sen, miksi hallintoneuvostoissa on niin vähän naisia?
Kanske det förklarar varför det finns så få kvinnor i företagsstyrelserna?
Tämä on niin tyypillistä mulle.
Det är så typiskt mig.
Hän on niin oikeassa.
Han har så rätt.
Se on niin hienoa, niin hienoa!
Men det är ju fint, jätte fint!
Ja on niin monta tapaa nylkeä.
Och det finns så många sätt att flå en.
Se on niin helppoa.
Det är så enkelt.
Makuja on niin erilaisia.
Smaken är ju olika.
On niin paljon muistoja.
Det finns så många minnen.
Koska teillä on niin vähän uskoa.
Därför att ni har så lite tro.
Hän on niin upea kuningatar- eikä koskaan epämiellyttävä. hän on tavallinen ja käy koulua.
Hon är en sån underbar drottning" "och blir aldrig nånsin förlägen.
Elämä on niin epäoikeudenmukaista.
Livet är så orättvist.
Hän on niin kaunis!
Hon är väldigt vacker!
Anteeksi, mutta tämä on niin sievä pursi. laiva!
Det är en sån fin båt... skepp.
On niin paljon, mitä haluan tehdä.
Det finns så mycket som jag vill göra!
Ihailen kaikkia kollegoja, joilla on niin paljon aikaa surffata internetissä.
Jag beundrar alla kolleger som har så mycket tid att surfa på internet.
Tämä on niin inspiroivaa!
Det är ju otroligt inspirerande!
Meillä on niin hauskaa yhdessä.
Vi har så roligt tillsammans.
On niin paljon, mitä en tiedä.
Det finns så mycket jag inte förstår.
Se on niin seksikäs.
Det är väldigt sexigt.
Tämä on niin traagista.
Det här är ju tragiskt!
Tämä on niin helppoa nykyään.
Det är så enkelt idag.
Vaaleanpunainen pantteri on niin houkutteleva, ja ei clouseauta suojelemassa sitä.
Rosa pantern är en sån frestelse och ingen clouseau för skydda den.
Kaikki on niin paljon helpompaa.
Allt blir så mycket enklare.
Elämä on niin paljon helpompaa, kun ei joudu keksimään pyörää uudelleen!
Allting blir så mycket enklare när man inte behöver uppfinna hjulet på nytt!
Asunto on niin keskeisellä paikalla, että koko kaupunki on aivan ovesi.
Lägenheten ligger så centralt att hela staden är på din tröskel.

Tulokset: 6215, Aika: 0.3693

SANATARKASTI KÄÄNNÖS

Sanatarkasti käännös


"On niin" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää