ON PAKKO RUOTSIKSI

Käännös on pakko vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 2584, Aika: 0.1884

Esimerkkejä On Pakko käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Mun on pakko edes yrittää!
Jag måste åtminstone försöka!
Regionalistina minun on pakko sanoa, että alueiden merkitys on jopa vähentynyt.
Som regionalist måste jag säga att regionernas betydelse till och med minskat.
Sillä tavoin aivojen on pakko työskennellä intensiivisesti molempien kielien kanssa.
På så sätt tvingas hjärnan arbeta intensivt med båda språken.
Irlannissa meidän on pakko järjestää kansanäänestys.
I irland tvingas vi att hålla en folkomröstning.

Eu:n on pakko innovoida, jos se haluaa selviytyä globalisaatiosta.
EU måste förnya sig om det ska överleva globaliseringen.
Minun on pakko kysyä parlamentilta: mikä on muuttunut tällä välin?
Jag är tvungen att fråga kammaren: vad har förändrats under tiden?
Minun on pakko totella käskyjä.
Jag är tvungen att lyda order.
Hiili- ja terästutkimusrahasto on pakko perustaa, koska EHTY lopettaa toimintansa.
Kol- och stålforskningsfonden måste grundas, eftersom EKSG upphör med sin verksamhet.
Minun on pakko vapauttaa sinut tehtävästä.
Jag tvingas frånta dig uppdraget.
Meidän on pakko katsoa tilannetta positiivisesti.
Vi är tvungna att se positivt på situationen.
Minun on pakko äänestää ei.
Jag är tvungen att rösta nej.
Ihmisten on pakko asua jossain.
Människor behöver någonstans att bo.
Jos kieltäydytte, hänen on pakko paljastaa suhde draamaopettajaan.
Om ni vägrar, tvingas hon avslöja din affär med din dramalärare.
Jotain on pakko tapahtua.
Det måste hända något.
Meidän on pakko sanoa, että kaikki olisi voinut olla paljon huonomminkin.
Vi är tvungna att säga, att det hela kunde ha varit mycket värre.
Teidän on pakko.
Heidän on pakko tulla esiin, eivätkä he selviydy siitä.
De tvingas upp till ytan och där klarar de sig inte.
Tämä sinun on pakko lukea!
Det här måste du läsa!
Mun on pakko soittaa puhelu.
Jag är tvungen ringa ett samtal.
Meidän on pakko jatkaa kaikkien unionin jäsenmaiden painostusta.
Vi är tvungna att hålla trycket uppe på alla medlemsstater i unionen.
Minun on pakko mennä.
Jag behöver gå.
Nyt alian on pakko hyökätä kimppuumme.
Nu tvingas alia gå emot oss.
Minun on pakko nähdä sinut.
Jag behöver träffa dig.
Meidän on pakko!
Meidän on pakko tehdä tämä.
Vi är tvungna. han är så usel.
Meidän on pakko tappaa hänet.
Vi blir tvungna att döda henne.
Hänen on pakko.
Euroopan on pakko valita.
Europa måste välja.
Minun on pakko tehdä tämä.
Jag är tvungen att göra det.
Heidän on pakko, jos juhlat pidetään celia rhodesin syöpäsäätiön kunniaksi.
De har inget val om det är till förmån för celia rhodes cancerstiftelse.

Tulokset: 2584, Aika: 0.1884

SANATARKASTI KÄÄNNÖS

"On pakko" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää