ON PAREMMAT RUOTSIKSI

Käännös on paremmat vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 72, Aika: 0.0684

Esimerkkejä On Paremmat käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Hollannilla on paremmat mahdollisuudet saada akkutehdas kuin ruotsilla.
Tidningens reporter tror att till exempel nederländerna har bättre chanser att få batterifabriken än sverige.
Jäsenvaltioilla on paremmat valmiudet toteuttaa tehokasta politiikkaa tällä alalla.
Medlemsländerna är bättre på att bedriva en effektiv politik på detta område.
Meillä on paremmat aseet.
Vi har bättre vapen.
KGB: llä on paremmat autot.
KGB har bättre bilar.

Täällä on paremmat olosuhteet.
Förutsättningarna är bättre här i alla fall.
FBI: lla on paremmat valmiudet.
FBI har bättre resurser än vi.
Minulla on paremmat mömmöt.
Mina piller är bättre än deras.
Monet heistä siirtyvät australiaan ja uuteen seelantiin, joissa on paremmat työolot.
Många av dem for till australien och nya zeeland där arbetsförhållandena är bättre.
Joillakin joukkueilla on paremmat harjoittelutilat.
Vissa lag har bättre träningsanläggningar.
Ja meillä on paremmat ehdot, meitä ei hyllytetä 10 vuoden jälkeen.
Och vi har bättre villkor än spelarna- vi pensioneras inte efter tio år.
En, sanon suoraan, että heillä on paremmat varusteet.
Nej. jag säger bara att de är bättre rustade.
Monilla orjilla on paremmat asunnot, ruoka ja olot kuin täällä isännillä.
Många slavar har bättre boning, föda och villkor än bönderna i europa.
Ettei johtuisi siitä, että hubissa on paremmat labrat.
Kan det bero på att labbet på navet är bättre än vårt?
Kaksi yhtä vastaan on paremmat mahdollisuudet.
Två mot en är bättre odds.
Meillä on paremmat raketit kuin kelju K. kojootilla.
Vi har bättre raketer än prärievargen.
Lapsilla vain on paremmat pöytätavat kuin turisteilla.
Förutom att barnen har bättre bordsskick än turisterna.
Näillä paskiaisilla on paremmat sapuskat kuin meillä.
De töntarna har bättre mat än oss.
Sinulla on paremmat vaistot kuin minulla, joten kuuntele niitä.
Du har bättre instinkt än mig. lyssan till den, okej?
Jopa rotilla on paremmat käytöstavat.
Kloakråttor har bättre hyfs än dig.
Sillä on paremmat koneet ja lentäjät kuin kiinalla.
De har bättre plan och piloter.
Narkkareillakin on paremmat pyssyt.
Pundare har bättre grejer.
Meillä on paremmat aseet ja paremmat hinnat.- tiesitkö tästä?
Vi har bättre vapen till bättre pris.
Sinulla on paremmat vaistot kuin lannisterin armeijan upseereilla.
Du har bättre instinkter än alla lannisterofficerarna.
Kiinalaiset luulevat, etteivät voi voittaa meitä, koska meillä on paremmat aseet.
Kineserna tror att vi kan besegras, bara för att de har bättre vapen.
Minulla on paremmat hinnat, ystäväni.
Min vän... jag har bättre priser.
Jos jollain on paremmat aseet, hän tekee muista selvää.
Ni hade bättre vapen. ni massakrerade dem. klart slut.
Hän luuli, että hänellä on paremmat mahdollisuudet kuin pojalla.
Han trodde att han hade bättre chans än grabben.
Luulin, että meillä on paremmat välit.
Jag trodde att vi var bättre vänner än så här.
Yleisö päättäköön, kenellä on paremmat miehet.
Folket får avgöra vem som är bäst.
Minulla on paremmat mahdollisuudet puolustaa häntä.
Jag har en bättre chans att försvara honom.

Tulokset: 72, Aika: 0.0684

SANATARKASTI KÄÄNNÖS
TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää