ON SELVINNYT RUOTSIKSI

Käännös on selvinnyt vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 71, Aika: 0.1114

Esimerkkejä On Selvinnyt käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Ihmisrotu on selvinnyt tähänkin asti.
Människan har överlevt länge.
Ida b. olsson on selvinnyt haasteesta.
Ida b olsson har klarat av utmaningen.
Ainoastaan yksi ihminen on selvinnyt taistelusta minbaarin aluksia vastaan.
Bara en mänsklig kapten har överlevt ett slag med en minbarflotta.
Voi vain ihmetellä miten lajinne on selvinnyt kaikesta hauskanpidosta.
Man undrar hur mänskligheten har överlevt efter allt "roligt.

Eurooppa on selvinnyt maailmanlaajuisista kasvavista talousongelmista selvästi muita maanosia paremmin.
Europa har klarat av de världsomfattande växande ekonomiska problemen klart bättre än de övriga världsdelarna.
Hän on selvinnyt pahemmastakin.
Hon har klarat värre saker.
Woodhull on selvinnyt linjojen takana vuosia.
Woodhull har överlevt under flera år.
Useampikin on selvinnyt hypystä alas brooklyn bridgeltä.
Många har överlevt hoppet från bron.
Hän on selvinnyt pahemmista kuulusteluista.
Hon har klarat värre.
Moniko isä on selvinnyt tästä pelistä hengissä?
Hur många fäder har överlevt det här spelet?
Vain hyvin harva on selvinnyt kaikista vaiheista.
Bara mycket få har klarat av hela processen.
Hän on selvinnyt kaksi erää koban kanssa.
Han har klarat två ronder mot koba.
Se on selvinnyt pahemmastakin.
Byrån har överlevt värre.
Uskomatonta, että hän on selvinnyt kouristuksista näinkin kauan.
Det är otroligt att hans kropp har klarat av anfallen så här länge.
Ainoa nainen, joka on selvinnyt puremasta.
Den enda kvinnan som har överlevt ett bett.
Minulla on tutkimus. moni on selvinnyt istumatta samasta syytteestä.
Många som blivit tagna med oregistrerade vapen, har klarat sig.
Kuka tietää, miten hän on selvinnyt.
Jag vet inte hur hon har överlevt.
Hän on selvinnyt käsittelystä.
Hon tycks ha överlevt proceduren.
Suurin osa euroopan maista on selvinnyt selvästi huonommin kuin ruotsi.
Sverige klarar ju krisen sämre än andra länder.
Äskettäin on selvinnyt, että ruotsin valtio ei saa myöntää kuljetustukea volvon uumajan-tehtaalle.
Nyligen blev det klart att volvos umeåfabrik inte tillåts erhålla transportstöd från svenska staten.
Sekin on selvinnyt, että komeetan vesi on isotooppien koostumukseltaan erilaista kuin maan vesi.
Det har dock visat sig att vattnet i sådana kometer har en annan isotopsammansättning.
Kun tämä kysymys on selvinnyt, kerromme vastauksen.
När detta är klart kommer vi att meddela detta.
Nyt on selvinnyt, että nämä hengenvaaralliset keuhkosairaudet ovat peräisin viikingeiltä.
Nu visar det sig att de livsfarliga lungsjukdomarna kommer från vikingarna.
Tämä perhe on selvinnyt paljosta.
Familjen har gått igenom mycket.
Mutta hän on selvinnyt ja määrä kasvaa.
Men han har klarat sig och antalet mord ökar.
Hän on selvinnyt ennenkin.
Han har klarat sig förr.
Hän on selvinnyt pahimmasta. heroiinia, harry.
Hon har gått igenom det värsta.
Mitä on selvinnyt?
Vad är det?
Ihmisiä on selvinnyt tästä.
Folk har faktiskt överlevt det här.

Tulokset: 71, Aika: 0.1114

SANATARKASTI KÄÄNNÖS

"On selvinnyt" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää