ON TAPETTU RUOTSIKSI

Käännös on tapettu vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 185, Aika: 0.1109

Esimerkkejä On Tapettu käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Ihmistä on tapettu ja 25_000 on haavoittunut vakavasti.
Människor har dödats, och 25 000 är allvarligt skadade.
Yhteensä 300_000 ihmistä on tapettu ja 2,5 miljoonaa on ajettu pois kodeistaan.
Trehundratusen människor har dödats och två och en halv miljon har drivits bort från sina hem.
Yli kaksi miljoonaa ihmistä on tapettu, ja miljoona ihmistä elää peloissaan pakolaisleireillä.
Över 2 miljoner människor har mördats och 1 miljon lever i skräck i flyktingläger.
Vartijat on tapettu.
Vakterna är döda.

Joku muija on tapettu tuolla.
Nån brud har dödats där borta.
Kolme miestä on tapettu pienillä kobranmyrkkynuolilla.
Tre mord. tre män har mördats med små pilar doppade i kobragift.
Kenet on tapettu?
Ihmisiä on tapettu vähemmästäkin.
Människor har dödats för mindre!
Kaksi ihmistä on tapettu.
Två personer är döda.
Olen pahoillani, mutta agentti sergei barsov on tapettu.
Jag måste tyvärr meddela att agent sergei borzov blivit dödad.
Kolmas cornwallilaisista järjestömiehistä on tapettu.
Den tredje av männen från cornwall som blivit dödad.
Hänet on tapettu väijytyksessä matagalpan liepeillä.
Han har dödats i ett bakhåll i närheten av matagalpa.
Työntekijäänne on tapettu.- muut ovat lannistuneet.
Personer har dött, resten slutkörda.
Delta-kolme on tapettu.
Delta tre är döda.
Merijalkaväen sotilas on tapettu.
En marinsoldat har mördats. kom.
Kingai ja doshi on tapettu.
Kingai och doshi är döda!
Brittisotilasta on tapettu.
Brittiska soldater har dödats!
Kuka on tapettu?
Katharina on tapettu.
Katharina är mördad!
Ja kenet on tapettu?
Och vem har dött?
Olden on tapettu.
Olden är död.
Heidät on tapettu!
Här! de är döda!
Sen jälkeen on tapettu vielä 150_000 siviiliä lisää.
Ytterligare 150 000 medborgare har mördats sedan dess.
Montako kaveriasi on tapettu?
Hur många som du känt har dött?
Pohjois-irlanti 1981 2187 ihmistä on tapettu levottomuuksissa sitten vuoden 1969.
Nordirland 1981 2 187 människor har dödats i oroligheterna sen 1969.
Hänet on tapettu.
Anteeksi, mutta tiesittehän, että puistossa on tapettu tyttö tänään?
Ursäkta, men en flicka har mördats.
Alttaripoika on tapettu.
Korgossen är död.
Ainakin viisi ihmistä on tapettu.
Minst fem personer har dödats.
Ihmisiä on tapettu tämän paikan vuoksi jossa olen.
Människor har dödat för att vara i den positionen som jag är i.

Tulokset: 185, Aika: 0.1109

KATSO MYÖS

Katso myös


SANATARKASTI KÄÄNNÖS

Sanatarkasti käännös


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää