ON VALHE RUOTSIKSI

Käännös on valhe vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 63, Aika: 0.0944

Esimerkkejä On Valhe käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Kolmas on valhe.
Nummer tre är en lögn.
Se on valhe.
Sinun sotasi on valhe!
Ditt krig är en lögn!
Hän on valhe, calista.
Hon är en lögn, calista.

Valhe on valhe.
En lögn är en lögn.
Tuo vesi on valhe!
Vattnet är en lögn!
Ja se on valhe.
Och det är en lögn.
Ei, se on valhe.
Se on valhe.
Det här är en lögn.
Se on valhe. tiedät itsekin.
Det är en lögn och det vet du.
Sayid, se on valhe.
Tämä on valhe.
Det här är en lögn.
Aika on valhe.
Tiden är en lögn.
Uskot niin, koska se lohduttaa, mutta se on valhe.
Det ger dig tröst, men det är en lögn.
En pysty lopettamaan kysymystä, jos tiedän, että vastaus on valhe.
Jag kan inte avsluta frågan om jag vet att svaret är en lögn.
Se on valhe.
Nej, det är en lögn.
Miten se voi olla uskoa, kun se on valhe?
Hur kan den tron stämma när det är en lögn?
Tiedän, että sinun ja aben tarina rogersista on valhe.
Jag vet att er historia om rogers är en lögn.
Ja se, pete, on valhe.
Och det, pete, är en lögn.
Se on valhe.
Tahdon todella, että se on valhe.
Jag vill verkligen att det ska vara en lögn.
Kumpi on valhe?
Vilket är lögn?
Sillä hän on valhe, ja valheen isä.
För han är lögnen och lögnens far.
Se on valhe!
Du ljuger!
Se on valhe, tiedät sen.
Det där är lögn, det vet du.
Se on valhe.
Det är lögn.- hör du.
Tässä huoneessa on valhe ja olemme tulleet selvittämään sen.
Det finns en lögn här som vi vill reda ut.
Se on valhe, lohikäärme!
Det är lögn, drake!
Se on valhe! -ei.
Hon ljuger!
Se on valhe, noita!
Det är lögn, häxa.

Tulokset: 63, Aika: 0.0944

SANATARKASTI KÄÄNNÖS

Sanatarkasti käännös


SYNONYYMIT
TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää