ON YÖ RUOTSIKSI

Käännös on yö vuonna Ruotsiksi

Tulokset: 55, Aika: 0.0875

Esimerkkejä On Yö käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Hyvä että on yö, et minua näe.
Hur skönt att det är natt, och du ej ser mig!
Jonas, on yö.
Jonas, det är natt.
Pariisissa on yö ja nainen ei vastaa puhelimeen.
Det är kväll i paris och hon svarar inte.
On yö.

Minä etsinkin, mutta on yö, ja metsä on valtava ja tiheä.
Det gör jag, men det är natt, och skogen är stor och tät.
Ja kun on yö.
Och när det är natt.
Nyt on yö.
Leidit oottaa, että kala syö asiakkaat saapuu, kun on yö.
Sköna damer väntar på ett bud. väntar på kunder som kommer när det är natt.
Kukaan ei sano minulle, että on yö, kun on päivä.
Ingen ska säga till mig att det är natt på dagen.
On yö.
On yö ja dinot jo nukkuu.
Det är natt och dinosaurierna sover.
Nyt on yö.
Nyt on yö.
Siksi on yö.
Det är det jag säger, det är natt.
Nyt on yö ja olemme melkein stratosfäärissä.
Det är natt, vi är nästan i stratosfären.
Han lähestyy asemianne. on yö. katsokaa minua!
Han närmar sig era ställningar, det är natt.
On yö, hän pyörii sängyssä ja suihkuttaa hajuvettä.
Det är natt, hon rullar på sängen och sprejar på sig parfym.- nej, hon sitter.
On yö, vähän matkustajia.
Det är natt, få människor ombord.
Nyt on yö, eikä lähelläkään ole autoja.
Det är natt och det kommer inga bilar.
On yö, hän on varmaan kotona nukkumassa.
Det är natt. han är förmodligen hemma och sover.
Sitten on yö.
Nythän on yö.
Kun olemme varjossa, on yö.
När vi skuggas är det natt.
Se on yö.
Det är natt.
Siis on yö.
Idag är i natten.
Kunnes päivä on yö ja yö on päivä.
Tills dagen blir till natt och natten blir till dag.
Hyvää.- täällä itärannikolla on yö.
Bra, men det är kväll på östkusten.
Nyt on yö.
En. on yö.
Det är natt.
Nyt on yö.

Tulokset: 55, Aika: 0.0875

SANATARKASTI KÄÄNNÖS

Sanatarkasti käännös


"On yö" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää