OPETETTU RUOTSIKSI

Käännös opetettu vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 62, Aika: 0.1264

Esimerkkejä Opetettu käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Kulttuurissamme meille on opetettu, että politiikassakin on oltava sydän mukana.
Vår historia har lärt oss att hjärtat måste finnas med i politiken.
Minua on opetettu tappamaan se lapsesta asti.
Jag har tränats för att döda densen barnsben.
Meitä oli opetettu vihaamaan vastustajaa.
L marinkåren hade vi lärt oss att hata dem.
Sinua ei opetettu ajamaan partaa.
Ingen lärde dig raka dig.

Eikö sinua ole opetettu petaamaan petiä?
Har ingen lärt dig bädda en säng förut?
En tiedä. moni muu meistä on opetettu tällaiseen elämään.
Hur många av oss har tränats för det här livet?
Minulle ei ole opetettu mitään.- haista paska.
Ingen har lärt mig något.
Kyllä, mutta minut on opetettu olemaan välinpitämätön.
Jovisst, men jag har tränats att ignorera det.
Eikö sitä opetettu lakitieteellisessä?
Lärde de dig inte det på fakulteten?
Idiootti. eikö sinulle opetettu hyökkäysprotokollaa?
Din idiot, har ingen lärt dig om genomskjutnings protokoll?
Eikö sitäkään opetettu lakitieteellisessä?
Lärde de inte dig det heller på juridiska fakulteten?
Niin heille on opetettu.
Det är så de tränats.
Eikö sinua ole opetettu puhumaan?
Har de inte lärt dig att tala?
Eikö sotakirjeenvaihtajakoulussa opetettu jujutsua?
Lärde de inte ut jujutsu på krigskorrespondent-skolan?
Eikö partiossa opetettu solmuja?
Lärde du dig inte att slå knutar i scouterna?
Eikö sinua ole opetettu olemaan puhumatta ruoka suussa?
Har de inte lärt dig att äta med stängd mun?
Eikö sinulle ole opetettu tapoja- ja muiden kunnioittamista?
Har de inte lärt dig att uppföra dig och respektera en man?
Ihme, ettei teitä ole vielä opetettu puhumaan ääneen.
Jag är förvånad att de inte har lärt er att prata än.
Olet onnekas, sillä minulle on opetettu armon merkitys.
Du har tur att nån har lärt mig värdet av nåd.
Evankeliumin totuuksia on opetettu ja tähdennetty jälleen kauniisti.
Evangeliets sanningar har undervisats om och betonats på ett vackert sätt.
Sinua on opetettu hyvin.
Någon har undervisat dig bra.
Eikö tätä opetettu teille?
Fick ni inte lära er det här på cornell?
Muslimina minulle on opetettu, että jumala kunnioittaa ihmiskuntaa.
Som muslim är jag lärd att gud har hedrat mänskligheten.
Heidät on opetettu tappamaan.
De var tränade till att döda.
Hänet on opetettu unohtamaan kipu, säätila, selviämään luonnossa.
Han är tränad att ignorera smärta, kyla, att kunna överleva i naturen.
Hei, john! haluan olla rehellinen, koska siten minua on opetettu.
Jag vill vara ärlig här, för det är jag lärd.
Opetettu apinakin osaa voimistella.
En tränad apa kan göra gymnastik.
Muistakaa, mitä teille on opetettu, niin selviätte hengissä!
Kom ihåg vad ni har lärt er, så kommer ni hem levande!
Vieläkö muistat, millä autolla sinut on opetettu ajamaan.
Här är bilen som lär sig själv att köra.
Vihaajat on opetettu vihaamaan.
Människor måste lära sig att hata.

Tulokset: 62, Aika: 0.1264

KATSO MYÖS

Katso myös


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää