OSA HEISTÄ RUOTSIKSI

Käännös osa heistä vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 111, Aika: 0.0904

Esimerkkejä Osa Heistä käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Suurin osa heistä on miehiä.
Majoriteten av dem är män.
Suurin osa heistä oli venäläisiä.
Flertalet av dem var ryssar.
Ja suuri osa heistä on naisia.
En stor del av dem är kvinnor.
Suurin osa heistä oli ulkomaalaisia.
Många av dem var utländska.

Suuri osa heistä on nuoria.
Många av dem är unga.
Osa heistä on yhä täällä.
Några av dem är fortfarande här.
Osa heistä on todella omituisia.
Några av dem är riktigt märkliga.
Osa heistä tietää, mitä teit. vankilassa.
Några av dem vet vad du gjorde i fängelset.
Osa heistä oli puolalaisia.
Några av dem var polska.
Mutta ainakin osa heistä joutuu vankilaan.
Men några av dem kommer att hamna i fängelse.
Suuri osa heistä on lapsia.
Många av dem är barn.
Osa heistä saapui tänne parin kolmen itsemurhayrityksen jälkeen.
Några av dem kom hit efter misslyckade självmordsförsök.
Osa heistä vaikuttaa pelästyneiltä.
Några av dem verkar ganska rädda.- rädda?
Osa heistä kuoli.
Några av dem dog.
Osa heistä antautui ihmeissään, nöyränä.
Några av dem överlämnade sig, omtumlade och fogliga.
Amnesty internationalin mukaan osa heistä on alaikäisiä.
Amnesty international har hävdat att några av dem är minderåriga.
Sen tiedämme, mutta tiedämme myös, että osa heistä ylösnousi.
Så mycket vet vi, men också att några av dem gjorde sig upphöjda.
En tiedä, mutta osa heistä rukoilee.
Jag vet inte, men några av dem ber.
Minun täytyy tappaa osa heistä.
Jag måste döda några av dem.
Vaikkakin epäilen, että osa heistä salaa kannustavat sinua.
Fast, jag tror vissa av dem hejar på dig.
Gabrielin lailla osa heistä on aina vihannut ihmisiä.
Liksom gabriel har en del av dem alltid hatat människan.
Osa heistä oli vain 10-vuotiaita.
Jag tror att några av de var 10 år gamla.
Osa heistä on nyt yhdysvaltain pakotelistalla.
En del av dem har dömts i rättsprocesser i USA.
Osa heistä teki meihin todella myönteisen vaikutuksen.
En del av dem gjorde ett genomgående positivt intryck på oss.
Näin osa heistä kommentoi.
Här är några av deras kommentarer.
Osa heistä lentää 17 tuntia päivässä.
En del av dem flyger 17 timmar om dagen.
Osa heistä.
Osa heistä tunsi hänet.
En del av dem kände henne.
Osa heistä kuljetettiin itään saman tien.
En del av dem transporterades österut med omedelbar verkan.
Osa heistä on.
En del av dem är det.

Tulokset: 111, Aika: 0.0904

KATSO MYÖS

Katso myös


SANATARKASTI KÄÄNNÖS

Sanatarkasti käännös


"Osa heistä" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää