OSA NIISTÄ RUOTSIKSI

Käännös osa niistä vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 153, Aika: 0.0911

Esimerkkejä Osa Niistä käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Osa niistä piti lopettaa.
Vissa av dem har avslutats.
Osa niistä kuului isälleni.
Vissa av dem var min pappas.
Osa niistä ei ole uusia.
Vissa av dem är inte fräscha.
Osa niistä on ansaittu.
Vissa av dem välförtjänta.

Palkka vaikuttaa siihen, että osa niistä henkilöistä, jotka valmistuvat, jatkavat opintoja.
Lönen gör att en del av de som blir färdiga fortsätter att studera.
Näitä ylijäämiä pidettiin interventiovarastoissa ja osa niistä meni vietiin.
Överskotten förvarades i interventionslager och en del av dem gick till export.
Tästä löytyy osa niistä.
Här följer en del av dem.
Osa niistä on jopa totta.
En del av dem är till och med väldigt hjälpsamma.
Osa niistä on antiikkia.
En del av dem är antikviteter.
Osa niistä kuuluu minulle.
En del av dem är mina.
Osa niistä on muistiinpanojani.
En del av dem är mina anteckningar.
Osa niistä on tuskallisia.
En del av dem är smärtsamma.
Osa niistä on vaarallisia.
En del av dem är farliga.
Osa niistä oli minun.
En del av dem var mina.
Tästä löytyy osa niistä.
Här följer en del av dessa.
Suurin osa niistä olisi.
Majoriteten av dessa ska dock.
Osa niistä voisi olla kaksikerroksisia.
Ett par av dem är dubbelsidiga.
Suurin osa niistä on vasoja.
Hälften av dessa är valar.
Osa niistä on käännetty ruotsiksi.
Några av den har översatts till svenska.
Suurin osa niistä on keskustiedustelupalvelu cia:n ja liittovaltion poliisi fbi:n tutkimuksia.
Största delen av dokumenten består av federala polisen fbi:s och underrättelsetjänsten cia:s undersökningar.
Suurin osa niistä on itä-euroopasta.
En del även från östeuropa.”.
Kasvava osa niistä vastaa eurooppalaisia standardeja.
Ett växande antal av dem motsvarar västeuropeisk standard.
Osa niistä pitäisi yksinkertaisesti sulkea.
Några av dem skulle helt enkelt stängas.
Suuri osa niistä liittyy tietenkin ilmastonmuutokseen.
Mycket av detta är naturligtvis relaterat till klimateffekten.
Osa niistä on lautta asiakkailleen hotelleja lentokentän kuljetus hotellien välillä.
Några av dem har hotelltransfer till ferry sina kunder till hotell från flygplatsen.
Tästä löytyy osa niistä.
Här kommer delar av det.
Huomattava osa niistä on myös taloudellisen järjestelmän kannalta tärkeitä ryhmittymiä.
Ett betydande antal av dem är också systemtekniskt viktiga grupper.
Eikö osa niistä voi olla edelleen hautausmaalla yrittämässä päästä pois?
Skulle inte några av dem fortfarande vara i kyrkogården och försöka klösa sig ut?
Joo, osa niistä.
Några av dem.
Eikö osa niistä ole cartierilta?
Vissa av dem var väl från cartier?

Tulokset: 153, Aika: 0.0911

KATSO MYÖS

Katso myös


SANATARKASTI KÄÄNNÖS

Sanatarkasti käännös


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää