OVAT LÄHES RUOTSIKSI

Käännös ovat lähes vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 114, Aika: 0.177

Esimerkkejä Ovat Lähes käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Vanhimmat kartat ovat lähes 4300 vuotta vanhoja?
De äldsta kartorna är nästan 4 300 år gamla?
Polyklooratut bifenyylit ovat lähes 100 vuotta vanhoja.
De polyklorerade bifenylerna är nästan 100 år gamla.
Olen kunnossa. haavat ovat lähes parantuneet.
Såren har nästan läkt.
Tasot ovat lähes kuolettavat.
Koldioxidnivån är snart dödlig.

Venäläiset ovat lähes saartaneet meidät.
Ryssen har nästan isolerat oss.
Lehmät ovat lähes kaikkialla.
Korna är nästan överallt.
Mahdollisuudet ovat lähes rajattomat.
Möjligheterna är närmast obegränsade.
Mahdollisuudet ovat lähes rajattomat.
Möjligheterna är nästan obegränsade.
Kääpiösimpanssit ovat lähes sukupuutossa.
Bonoboaporna är snart utrotade.
Näihin julmuuksiin syyllistyneet rikolliset ovat lähes järjestelmällisesti jääneet rankaisematta.
Straffrihet för förövarna av sådana illdåd har nästan blivit satt i system.
Maaperään liittyvät ongelmat ovat lähes aina paikallisia ja alueellisia.
Markproblem är nästan alltid lokala och regionala.
Kiirehdi. ne ovat lähes täysiä.
Skynda på, den är snart full.
Kryptonilaiset ovat lähes tuhoutumattomia maassa.
Kryptonier är nästan osårbara på jorden.
Ne ovat lähes identtiset.
De är nästan identiska.
Muutokset ovat lähes valmiita.
Ändringarna är nästan färdiga.
Ne ovat lähes valmiit.
De är nästan klara.
Droidit ovat lähes kasarmilla.
Droiderna är nästan vid barackerna.
Juhlat ovat lähes ohi.
Festen är nästan slut.
Lasit ovat lähes tyhjät.
Glasen är nästan tomma.
Jatkosarjat ovat lähes aina pettymyksiä.
Uppföljare är nästan alltid en besvikelse.
Parhaat chablis't ovat lähes aina vihreäsilmäisiä.
Världens bästa chablis-viner är nästan alltid grönögda.
Ne ovat lähes särkymättömiä.
Dom är nästan oförstörbara.
Ne ovat lähes sama asia, mutta koska se loppuu?
Det är nästan detsamma, men när slutar det?
Vauvapikkuiset, minipikkuiset ja miniminipikkuiset ovat lähes valmiita.
Babysmåttningarna, minismåttingarna och småsmåttingarna är nästan klara.
Mayweather ja cutler ovat lähes tajuttomia.
Mayweather och cutler är nästan medvetslösa.
Sen ihmeet ja kauneus ovat lähes ymmärtämättömissä.
Dess under och skönhet är nästan ofattbar.
Maassa tapahtunut maanjäristys osoitti, että paikalliset viranomaiset ovat lähes täysin epäpäteviä.
Jordbävningen har visat att de lokala myndigheterna nästan är helt inkompetenta.
Laitosten sulkemiskustannukset ovat lähes kaksi miljardia euroa.
Kostnaden för att stänga dessa anläggningar är närmare 2 miljarder euro.
Mutta että nyt se on menettänyt sen loistokkuuden ja sen elostelu ja korruptio ovat lähes täydellisiä.
Att hennes bortfall och korruption nästan har fullbordats.
Se ei ollut kovin arvokas, mutta ne ovat lähes identtiset.
Det blev inte mycket av honom. men deras fläckar var nästan identiska.

Tulokset: 114, Aika: 0.177

KATSO MYÖS

Katso myös


SANATARKASTI KÄÄNNÖS
TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää