OVAT VARMASTI RUOTSIKSI

Käännös ovat varmasti vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 263, Aika: 0.1188

Esimerkkejä Ovat Varmasti käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Lapset ovat varmasti surullisia.
Barnen måste vara ledsna.
Ne ovat varmasti masennuslääkkeitä.
Det är säkert bara antidepressiva.
Heidän vanhempansa ovat varmasti ylpeitä.
Föräldrarna måste vara stolta.
He ovat varmasti peloissaan.
De är nog rädda.

He ovat varmasti herkullisia.
De måste vara läckra!
Lunnasrahat ovat varmasti jo tulossa.
Lösensumman är säkert på väg hit.
Kaikki ovat varmasti siellä.
Alla är nog där.
Just. nämä ovat varmasti taschan lähettämiä.
Aha, tascha måste ha skickat de här.
Lapset ovat varmasti peloissaan.
Barnen måste vara så rädda.
He ovat varmasti.
Monet tuttavapiiristäsi ovat varmasti olleet vankilassa.
Många i din krets måste ha suttit i fängelse vid något tillfälle.
He ovat varmasti miettineet sitä jo kauan.
De har nog tänkt på det ganska länge.
He ovat varmasti kyydissä.
De är säkert med på den.
Kaikki ovat varmasti herkullisia.
Allt är nog jättegott.
He ovat varmasti kauhuissaan.
De måste vara livrädda.
Viemärit ovat varmasti sortuilleet.
Avloppsrören måste ha knäckts.
Hänen salaisuutensa ovat varmasti lukkojen takana.
Hans hemligheter är nog inlåsta.
Käytännöt ihmisoikeuksien huomioon ottamiseksi ovat varmasti jossain määrin parantuneet viime vuosina.
Respekten för de mänskliga rättigheterna har säkert ökat i vissa avseenden de senaste åren.
Nämä ovat varmasti lisa ja maggie.
Det här måste vara lisa och maggie.
Rauhoitu. he ovat varmasti hurmaavia, kiehtovia ihmisiä.
Lugn, de är säkert underbara och fascinerande människor.
Useimmat teistä ovat varmasti saaneet hänen pikkuleipiään.
De flesta av er har nog fått en låda såna nån gång.
Replikaattorit ovat varmasti jo- rakentamassa itselleen uutta atlantista.
Replikatorerna har nog redan börjat bygga ett nytt atlantis.
He ovat varmasti tuhat vuotta meitä edellä teknologian suhteen.
Och de måste vara tusen år före oss, teknikmässigt.
Junat ovat varmasti kuljettaneet ystäväni ja kollegani ruumiinosat- ympäri maata tähän mennessä.
Tågen har säkert transporterat min väns och kollegas kroppsdelar... till vitt skilda delar av landet.
He ovat varmasti syyttömiä.
De är säkert oskyldiga.
Nämä kaksi vuotta ovat varmasti olleet yhtä helvettiä.
De här två åren... måste ha varit ett helvete för dig.
He ovat varmasti mielissään siitä.
Dom blir säkert väldigt glada.
Nuo kirppusäkit ovat varmasti matkalla kukkuloille.
De luspudlarna är nog på flykt nu.
Vanhemmat ovat varmasti ylpeitä.
Föräldrarna är nog stolta.
Ne ovat varmasti paljon halvempia, mutta afrikkalaisille ne ovat yhä liian kalliita.
De är visserligen mycket billigare, men de är fortfarande för dyra för afrikaner.

Tulokset: 263, Aika: 0.1188

KATSO MYÖS

Katso myös


SANATARKASTI KÄÄNNÖS
TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää