PÄÄSTÄ RUOTSIKSI

Käännös päästä vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 7811, Aika: 0.441

Esimerkkejä Päästä käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Dough,- päästä minut pois.
Dough släpp av mig.
Voimme sen sijaan päästä pitkälle nykyisten välineiden avulla.
Vi kan istället komma långt med de befintliga instrumenten.
Stu, päästä minut ulos.
Stu, släpp ut mig!
Haluttiin päästä nopeasti takaisin työhön.
Måste snabbt komma tillbaka i arbete.

Päästä höyry ulos 20 minuutin jälkeen.
Släpp ut ånga efter 20 minuter.
He haluaisivat päästä osallisiksi kaikesta, mitä kansalaisella siinä maassa on.
De vill del av allt som medborgarna i landet har.
Päästä minut. he tulevat muuten tänne.
Släpp mig, annars kommer de hit!
Hvk:n tulisi päästä sopimukseen ennen seuraavia euroopan parlamentin vaaleja kesäkuussa 2004.
Regeringskonferensen bör en överenskommelse före nästa val till europaparlamentet i juni 2004.
Yritämme päästä sopimukseen ensimmäisessä käsittelyssä.
Vi ska försöka ett avtal i första behandlingen.
Täytyy päästä irti kaikesta?
Behöver komma bort från allt?
Hän voi päästä pian ehdonalaiseen vapauteen.
Han kan villkorlig frigivning snart.
Päästä minut täältä, ferris.
Släpp ut mig härifrån, ferris.
Käänny vasemmalle ja päästä via eugenio.
Sväng vänster och via principe eugenio.
Äännevirheistä voi päästä eroon myös kotikonstein.
Också hemma kan man ta bort de stereotypa indelningarna.
Tällä hetkellä on kiireellistä päästä asiassa eteenpäin.
Vi måste nu snabbt komma framåt i denna fråga.
Yksi hius tyttäreni päästä ja leikkaan sinut viipaleiksi.
Ett hårstrå på min dotters huvud, och jag skär dig i bitar!
Päästä hänet, jos haluat amuletin.
Släpp henne om du vill ha amuletten.
Hän yrittää päästä meihin käsiksi, ääliö.
Han försöker tag i oss, pucko.
Yritän päästä selville siitä.
Jag försöker ta reda på det.
Minun piti päästä laatikosta pois.
Jag måste komma ut ur lådan.
Haluamme myös päästä sopimukseen andien yhteisön kanssa vuonna 2009.
Vi vill också en överenskommelse med andinska gemenskapen under 2009.
Aion päästä pois täältä.
Jag tänker ta mig härifrån.
Yrittääkö se päästä internetiin?
Försöker han komma online?
Toivoin päästä haastattelemaan kenraalia.
Jag hoppades intervjua generalen.
Yritän päästä kalenteriin.
Jag vill in i kalendern.
Yrittääkö se päästä huipulle?
Vill den toppen?
Mitä päästä?
Vilket huvud, hm?
Päästä hirviö irti, johansson.
Släpp loss monstret, johansson.
Sinun täytyy päästä yli 180 km korkeuteen.
Du måste en höjd över 180 km.
Täytyy päästä pois kadulta!
Jag måste in från gatan!

Tulokset: 7811, Aika: 0.441

"Päästä" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää