PÖYDÄLLENI RUOTSIKSI

Käännös pöydälleni vuonna Ruotsiksi

Tulokset: 75, Aika: 0.0876

Esimerkkejä Pöydälleni käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Pane se pöydälleni.
Lägg det på mitt skrivbord.
Nähnyt heidän kuolevan pöydälleni veitseni alla.
Sett dem dö på mitt bord, under min kniv.
Haluan eroanomuksesi pöydälleni heti huomisaamuna.
Jag vill ha din avskedsansökan på mitt skrivbord i morgon bitti.
Haluan tulokset ruumiinavauksesta pöydälleni huomenna klo 8.30.
Jag vill ha resultatet av obduktionen på mitt bord kl 8.30 i morgon.

Haluan ne pöydälleni kahdessa tunnissa.
Jag behöver dem på mitt skrivbord i två timmar.
Tuokaa rihvelitaulut pöydälleni.
Lägg griffeltavlorna på katedern.
Pankaa se pöydälleni.
Lägg den på mitt bord.
Tosin odotan puolilta päivin huomenna rugelach'ia pöydälleni.
Jag förväntar mig rugelach på mitt skrivbord i morgon.
Kaikki vihot pöydälleni pinoon, kiitos.
Lägg alla övningsböckerna i en trave på katedern, tack.
Laitoin paperit pöydälleni yöllä ennen määräaikaa.
Jag la papperen på mitt bord natten innan de skulle lämnas in.
Laita kirje pöydälleni.
Lägg brevet på mitt skrivbord.
Laittakaa koepaperi vihkosen taskuun- ja tuokaa se... pöydälleni.
Ta provpapperen och lägg i böckerna. packa ihop era saker och lägg dem... på katedern.
Laita pöydälleni aamulla muistilappu:" ajattele kevyesti"." ajattele kevyesti.
Lägg en lapp på mitt bord i morgon bitti: "tänk magert.
Jätä se pöydälleni.
Lämna den på mitt skrivbord.
Laita ne pöydälleni.
Lägg dem på mitt bord.
Haluan raportin pöydälleni huomenaamuna.
Jag vill ha en rapport på mitt skrivbord i morgon bitti.
Soitatko siitä ipodista, jonka unohdit pöydälleni?
Ringer du om podgrejen som du glömde på mitt skrivbord?
Haluan häneltä lausunnon pöydälleni tunnin kuluessa.
Jag vill ha hennes vittnesmål på mitt bord om en timme.
Jätä raportti pöydälleni.
Lägg rapporten på mitt bord.
En halua mitään helvetinkonetta pöydälleni!
Jag vill inte ha en jäkla dator på mitt skrivbord!
Sinun piti jättää ehdotus pöydälleni.
Du skulle lägga förslaget på mitt bord.
Haluan raportin pöydälleni tunnin sisällä.
Jag vill ha den där rapporten på mitt skrivbord om en timme.
Laitoitko sinä tämän pöydälleni?
Lade du det här på mitt skrivbord?
Hän jätti sen pöydälleni.
Hon lämnade den på mitt bord.
Jätä ne pöydälleni.
Filerna.- lägg dem på mitt skrivbord.
En halua sitä pöydälleni.
Jag vill inte ha den på mitt bord.
Nyt jos olisit ystävällinen ja laittaisit passisi pöydälleni.
Var nu så snäll och lägg ditt pass på mitt skrivbord.
Kehtaat tulla kotiini ja laittaa likaiset kenkäsi pöydälleni.
Du har fräckheten att komma in i mitt hus och lägga dina smutsiga skor på mitt bord.
Tarvitsen sen pöydälleni.
Jag måste ha det där på mitt skrivbord.
Haluan hänen päänsä pöydälleni!
Jag vill ha hans huvud på mitt skrivbord!

Tulokset: 75, Aika: 0.0876

KATSO MYÖS

Katso myös


"Pöydälleni" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää