PAHOJEN RUOTSIKSI

Käännös pahojen vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 80, Aika: 0.1162

Esimerkkejä Pahojen käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Sanovat tuhansien pahojen sielujen lentävän sen yllä.
Tusentals onda andar flyger över havet.
Miksi hän antaa pahojen asioiden tapahtua hyville ihmisille?
Men varför låter han då dåliga saker hända med bra människor?
Pahojen ja negatiivisten voimien.
Av onda och negativa krafter.
Pahojen juttujen.
Dåliga saker.

Vain pahojen asioiden täytyy päättyä.
Bara onda ting måste ha sitt slut.
Pahinta ei ole pahojen ihmisten pahuus.
Det värsta är inte onda människors ondska.
Ne ovat epäonnenpäiviä, koska ihmiset uskovat pahojen asioiden tapahtuvan.
Det är otursdagar för att folk tror att det ska hända dåliga saker.
Sen, joka on hyvien ja pahojen välissä.
Gränsen mellan goda och onda.
Huonoja muistoja, todella pahojen asioiden tekemistä.
Dåliga minnen, om när jag gör riktigt dåliga saker.
Minä vedän mukanani pahojen henkien porukkaa.
Jag släpar omkring på ett gäng onda andar, helt klart.
Hyvät lohikäärmeet pahojen ihmisten vallassa.
Goda drakar... ledda av onda människor.
Pahojen henkien karkotus kuuluu enemmän jouluun kuin halloweeniin.
Julen handlar mest om onda andar.
Tasoittaakseen tilannetta- jumala asutti maan pahojen ihmisten rodulla.
Så för att jämna ut oddsen... fyllde gud landet med onda män.
En anna raphaelin kärsiä pahojen tekojesi takia.
Jag kan inte låta raphael lida för dina onda gärningar.
Eikö sinua pelota olla tekemi- sissä pahojen voimien kanssa?
Blir du inte nervös av att syssla med onda krafter?
Siitä on tullut pahojen henkien tyyssija.
Det har blivit en boning för onda andar.
Olen nähnyt pahojen miesten kuolevan.
Jag har sett onda människor dö.
He ovat pahojen kanssa.
De är tillsammans med onda.
Pahojen ihmistenkö?
Onda människor?
Sinun ei pitäisi oleskella pahojen ihmisten kanssa.
Du måste sluta hänga med dåligt folk.
Pahinta ei ole pahojen ihmisten pahuus vaan hyvien ihmisten hiljaisuus.
Det farliga är inte de onda människornas ondska, utan de goda människornas tystnad.
Pahinta ei ole pahojen ihmisten pahuus vaan hyvien ihmisten hiljaisuus.
Den största tragedin är inte de onda människornas brutalitet utan de goda.
Minä vihaan pahojen seuraa enkä istu jumalattomien parissa.
Jag hatar de ondas församling, och hos de ogudaktiga sitter jag icke.
Pahinta ei ole pahojen ihmisten pahuus vaan hyvien ihmisten hiljaisuus.
Det värsta är inte de onda människornas ondska utan de goda människornas likgiltighet.
Pahinta ei ole pahojen ihmisten pahuus vaan hyvien ihmisten hiljaisuus.
Den yttersta tragedin är inte de onda människornas brutalitet utan de goda människornas tystnad.
Pahinta ei ole pahojen ihmisten pahuus vaan hyvien ihmisten hiljaisuus.
Den stora tragedin är inte de onda människornas brutalitet utan de goda människornas tystnad.
Pahinta ei ole pahojen ihmisten pahuus vaan hyvien ihmisten hiljaisuus.
Tragedin i världen är inte de onda människornas brutalitet utan de goda människornas tystnad.”.
Pazuzu, ilman pahojen henkien kuningas!
Pazuzu, de onda luftandarnas konung!
Pazuzu, ilman pahojen henkien kuningas- vie minut kokumon luo.
Pazuzu, de onda luftandarnas konung- för mig till kokumo.
Pahojen aikojen pahimpia miehiä.
En hemsk tid och han var värst av alla.- kod 187-larm.

Tulokset: 80, Aika: 0.1162

TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää