PAIKAN RUOTSIKSI

Käännös paikan vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 3391, Aika: 0.2149

Esimerkkejä Paikan käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Olemme saaneet paikan tässä salissa, mutta etumme eivät ole asialistalla.
Ni har låtit oss ta plats i salen men våra intressen finns inte på dagordningen.
Tämä paikan pitää olla toimintakunnossa aamuun mennessä.
Det här stället bör vara funktionsdugligt i morgon bitti.
Ruotsi otti paikan yk:n turvallisuusneuvostossa.
Sverige får plats i fn:s säkerhetsråd.
Kristinuskonvastaisen kommunismin paikan on nykyään ottanut pääasiassa militantti islamilaisuus.
Den anti-kristna kommunismens plats har nu främst intagits av militant islam.

Mukava että löysin tämän paikan.
Jätteglad att jag hittade det här stället.
Herra rawling. oletko paikan johtaja?
Mr rawling, är du direktör här?
On selvää, että laajentuva konfliktitilanne on ottanut rauhansopimuksen ja rauhaan johtavan tien paikan.
Det är tydligt att en eskalerande konfliktsituation har intagit fredsavtalets och fredsvägens plats.
En muista paikan nimeä.
Minns inte vad stället hette.
Mcgee ei ollut tänään paikan ainoa kirjailija.
Mcgee är inte den enda författaren här i dag.
Tämänkö paikan saimme?
Är det där vi ska bo?
Kuvernöörin paikan ja ilmastoinnin perusteella.
Utgående från guvernörens position vindmönster inomhus och spridning.
Paikan johtajahan on pidetty.
Föreståndaren där är väl ganska omtyckt?
Voimme vielä räjäyttää paikan.
Vi kan fortfarande spränga stället.
Se kuuluu paikan sääntöihin.
Det är en av reglerna här.
Voimme järjestää retkiä giza, sakkara, memphis tai muun paikan kairossa.
Vi kan ordna turer till giza, sakkara, memphis eller någon annan plats i kairo.
Miten löysit paikan?
Hur hittade du stället?
Olin paikan päällä, kun he löysivät kellon.
Jag var där när de hittade klockan.
Komissio kävi paikan päällä ja totesi asian.
Kommissionen har åkt dit och ni har kunnat bekräfta det.
Pyörrevirta-anturit siirtymän ja paikan mittaamiseen _BAR_ micro-epsilon sensotest.
Konfokal hybridsensor för avstånd och position _BAR_ micro-epsilon sensotest.
Tunnen paikan dj:n.
Jag känner DJ: n här.
Valtuuskunnan johtaja jää paikan päälle.
Delegationschefen förblir på plats.
Mikä paikan nimi on?
Vad heter stället?
Jokainen niistä ottaa saman paikan jokaisessa hyökkäyksessä.
Var och en intar exakt samma position vid varje attack.
Paikan päällä on maksuttomia yleisiä pysäköintipaikkoja.
Det finns gratis allmän parkering på plats.
Olet paikan vetävin tyttö.
Du är den snyggaste tjejen här.
Onneksi olkoon. sait sen paikan montereysta.
Du fick jobbet i monterey.
Menin paikan päälle.
Jag åkte dit och pratade.
Paikan blondit tunnettiin nimellä" kadonneet siskot.
Blondinerna där kallades "förlorade systrar.
Etsitään paikan päältä neitsyitä ja pannaan heitä.
Vi letar upp oskulder där inne och knullar dem.
Kuka otti serkkusi paikan?
Vem har tagit din kusins position?

Tulokset: 3391, Aika: 0.2149

KATSO MYÖS

Katso myös


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää