PAKKO RUOTSIKSI

Käännös pakko vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 2478, Aika: 0.1349

Esimerkkejä Pakko käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Minun on pakko kysyä parlamentilta: mikä on muuttunut tällä välin?
Jag är tvungen att fråga kammaren: vad har förändrats under tiden?
Nyt pakko jatkaa hommia.
Nu måste jag fortsätta jobba.
Minun oli pakko nauraa.
Jag blev tvungen att skratta.
Hänen ei ole pakko tehdä niin.
Han behöver inte göra det.

Nyt pakko jatkaa hommia.
Nu måste jag jobba vidare.
Minun oli pakko nauraa.
Jag var tvungen att skratta!
Pakko sinun on olla tehnyt jotain pahaa.
Du måste ha gjort nåt dumt!
Oli pakko googlettaa.
Var tvungen att googla.
Meidän ei ole mikään pakko pysyä yhdessä ikuisesti.
Vi behöver inte hålla ihop för alltid.
Nyt meidän on pakko kääntyä. muuten firma joutuu kiipeliin.
Nu tvingas vi lägga om rutten, annars är firman juridiskt skyldig.
Silloin nasan on myönnettävä asia ja pakko uudistua.
tvingas NASA erkänna det och bättra sig.
Pakko sen on olla kyle.
Det måste vara han.
Tuollainen pakko on myös vastoin eurooppalaisen yhteistyön periaatteita.
Ett sådant tvång strider också mot andan i det europeiska samarbetet.
Minun oli pakko lopettaa.
Jag var tvungen att sluta.
Tämän ei ole pakko olla tällaista.
Det behöver inte vara så här.
Sattuma, luonto, pakko, tapa, harkinta, kiivaus sekä himo.
Slump, läggning, tvång, vana, förnuft, passion och begär.
Jopa esittelijän oli pakko äänestää omaa mietintöään vastaan.
Till och med föredraganden var tvungen att rösta emot sitt eget betänkande.
Sinun ei ole pakko tehdä sitä.
Du behöver inte göra det.
Mutta epäillyn oli pakko olla laivalla. ja laiva on nyt lähtenyt.
Men den misstänkte måste ha funnits på båten, och den har nu avseglat.
Minun on pakko kestää häntä!
Jag tvingas ju stå ut med det här!
Minun ei ole pakko neuvotella kenenkään kanssa.
Jag är inte förpliktigad att förhandla med någon.
Minun oli pakko tehdä se, mutta kunnioitan sitä.
Jag ingick det under tvång, men jag ska hålla det.
Sellainen, joka on pakko tehdä.
Som man är förpliktigad att göra.
Mutta viime kuukausina minun on ollut pakko käyttää hänen rahastoaan.
De senaste månaderna har jag tvingats använda fonden han kontrollerar.
Minun ei ollut pakko saada nickiä.
Jag var inte tvungen att ha nick.
Meillä ei ole pakkorokotuslakia eikä kenenkään ole pakko ottaa rokotusta.
Vi har ingen tvångsvaccineringslag och ingen kan tvingas till att låta sig vaccineras.
Se on äärimmäisen tärkeää ja pakko tehdä.
Detta är av största betydelse och måste göras.
Sinun ei ole pakko tehdä tätä.
Du behöver inte göra det här.
Salieri on vihdoinkin päässyt jumalan suosioon- ja jumalan on pakko kuunnella.
Salieri har blivit vidrörd av gud till slut och gud har tvingats att lyssna.
Nykyisin avioliitto ja lapset eivät ole japanissa enää sosiaalinen pakko.
I japan är äktenskap och barn inte längre ett socialt tvång.

Tulokset: 2478, Aika: 0.1349

"Pakko" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää