PITÄÄ KÄYTTÄÄ RUOTSIKSI

Käännös pitää käyttää vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 86, Aika: 0.1044

Esimerkkejä Pitää Käyttää käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Teidän pitää käyttää lyijykynää koetta tehdessä.
Ni måste använda en blyertspenna.
Ruiskeliuos pitää käyttää välittömästi avaamisen jälkeen.
Ampullerna ska användas omedelbart efter öppnandet.
Sinun pitää käyttää sitä.
Du måste använda den.
Valmiste pitää käyttää 6 kuukauden kuluessa pullon avaamisesta.
Öppnad förpackning ska användas inom 6 månader.

Meidän pitää käyttää sohvaa.
Vi måste använda soffan.
Vain mukana olevaa infuusiovälineistöä pitää käyttää.
Endast det bipackade infusionssetet bör användas.
Taikuutta pitää käyttää muuallakin kuin koulussa.
Magi ska användas mer än bara i klassrummen.
Kaikki pitää käyttää.
Men ni måste använda allt.
Kuinka paljon ja kuinka usein helicobacter test INFAI: ta pitää käyttää?
Hur mycket helicobacter test skall användas och hur ofta?
Annosteltaessa pitää käyttää erillistä infuusiolinjaa.
En separat infusionsslang måste användas.
Liuotettu valmiste pitää käyttää heti.
Den färdigberedda lösningen ska användas omedelbart.
Kuinka paljon ja kuinka usein helicobacter test INFAI: ta pitää käyttää?
Hur mycket helicobacter test INFAI skall användas och hur ofta?
Sinun pitää käyttää niitä.
För du måste använda dem.
Tiede on voima, jota pitää käyttää todellisuudessa.
Vetenskap är en kraft som ska användas i verkliga livet.
Minun pitää käyttää puhelinta.
Jag måste använda telefonen.
Meidän pitää käyttää latinankielistä sanaa, mutta minä en osaa latinaa.
Vi måste använda det latinska ordet för det, men jag kan inte latin.
Pitää käyttää voimaa.
Okej, måste använda våld.
Sitä pitää käyttää viisaasti.
Vi måste använda dem klokt.
Meidän pitää käyttää tätä tavalla, joka tuo meidät yhteen.
Vi måste använda det här på ett sätt som för oss samman.
Sinun pitää käyttää lahjaasi ja puhua kuolleille.
Du måste använda din förmåga att prata med de döda.
Sinun pitää käyttää häntä enemmän.
Du måste använda honom mer.
Jos tätä pitää käyttää, paljonko annan?
Om jag måste använda detta, hur mycket måste jag ge henne?
Naisen pitää käyttää päätään, ei sydäntään.
Man måste använda huvudet, inte hjärtat.
Veneitä on vielä kaksi. meidän pitää käyttää nekin.
Det finns två till och vi måste använda dem också.
Sinua suututtaa, mutta sinun pitää käyttää sanojasi, kulta.
Mamma vet att du är frustrerad, men du måste använda dina ord, raring.
Joskus on niin, että pitää käyttää päätään.
Det finns tillfällen då man verkligen måste använda huvudet.
Kun haluaa tulla parhaiten ymmärretyksi, pitää käyttää lyhyitä sanoja.
Den som vill ha bäst chans att bli förstådd bör använda korta ord.
Hedelmällisessä iässä olevien naisten pitää käyttää tehokasta ehkäisyä pemetreksedihoidon aikana.
Kvinnor i fertil ålder skall använda effektiv preventivmetod under behandling med pemetrexed.
Toisinaan herää ajatus, että tänä iltana pitää käyttää pommeja.
Ibland tänker jag att vi kanske borde använda bomber i kväll.
Miksi pitää käyttää viinaa?
Hur lagrar man vin?

Tulokset: 86, Aika: 0.1044

SANATARKASTI KÄÄNNÖS
TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää