PITÄISIKÖ RUOTSIKSI

Käännös pitäisikö vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 3320, Aika: 0.1123

Esimerkkejä Pitäisikö käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Se, pitäisikö portugalin käyttää euroopan rahoitusvakausvälinettä, on portugalin viranomaisten päätettävissä.
Huruvida portugal ska utnyttja den europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten( EFSF) är de portugisiska myndigheternas beslut.
Herra whitmore, pitäisikö minun ihmetellä, miksi olen täällä?
Mr. whitmore, borde jag undra varför jag är här?
Pitäisikö meidän silloin rangaista?
Ska vi straffas för det?
Kun sanotaan a, pitäisikö sanoa myös b?
Om vi säger a måste vi ockå säga b.

Vai pitäisikö sanoa minkä taholta?
Eller borde jag säga av vad?
Pitäisikö minun valita kohtelun tai kokeile“ luonnollinen” reitti?
Ska jag välja behandling eller testa “naturlig” rutt?
Jonathan, pitäisikö meidän pysähtyä?
Vi borde stanna, jonathan.
Pitäisikö meidän tietää jotain, kenraali overson?
Något vi behöver veta general overson?
Pitäisikö minun välittää siitä?
Ska vi bry oss om det?
Pitäisikö meidän luottaa tuotteemme hänen käsiinsä?
Vi måste lita på honom med vår produkt.
Pitäisikö siitä ajatella jotain?
Borde jag tänka på något?
Pitäisikö tämän olla hauskaa?
Ska det vara roligt?
Pitäisikö meidän kertoa joelle?
Vi måste berätta det för joe.
Eversti tigh, pitäisikö minun tietää jotain?
Överste tigh, behöver jag veta något?
Vai pitäisikö minun pyytää häneltä anteeksi?
Eller är jag skyldig henne en ursäkt?
Vai pitäisikö sanoa apotti?
Eller är ni abbot?
Pitäisikö minun tietää jotain?
Något jag behöver veta?
Pitäisikö lakia muuttaa?
Borde lagen ändras?
Pitäisikö yk:n esittää tämä uhkavaatimus?
Måste detta ultimatum ställas av FN?
Voimme kiistellä siitä, pitäisikö lainsäädännöllisiin asioihin liittyvistä päätöksistä tehdä julkisia vai ei.
Vi kan diskutera frågan om huruvida besluten om lagstiftningsfrågor bör eller inte bör fattas offentligt.
Pitäisikö mennä pitemmälle?
Ska vi gå vidare?
Pitäisikö minun olla huolissaan?
Behöver jag bli orolig?
Pitäisikö myös läsnäololistojen allekirjoitukset tarkistaa käsinkirjoitettujen alkuperäisten kirjeiden perusteella?
Måste vi också verifiera underskrifterna på närvarolistorna med hjälp av handskrivna originalbrev?
Pitäisikö tästä todellakin palkita?
Bör det verkligen belönas?
Pitäisikö etelä-sudanille antaa oikeudenmukainen alkuasetelma?
Ska sydsudan få en rättvis start?
Pitäisikö yritysten ottaa kuvia itse vai ostaa valokuvaus palveluna?
Är du företagare och behöver bilder till din verksamhet?
En tiedä, pitäisikö ne tulostaa vai heittää pois.
Jag visste inte om jag skulle skriva ut den eller kasta den.
Pitäisikö meidän lopettaa viinintuotanto alkoholismin vuoksi?
Borde vi sluta tillverka vin på grund av alkoholismen?
Pitäisikö minun olla haltioissani?
Borde jag stå över?
Vai pitäisikö sanoa vauvoja?
Eller skulle jag säga bebisar?

Tulokset: 3320, Aika: 0.1123

TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää