PYSTY RUOTSIKSI

Käännös pysty vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 5539, Aika: 0.2199

Esimerkkejä Pysty käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Rautatiet eivät pysty vieläkään monissa tapauksissa kilpailemaan maantie-, vesi- ja ilmaliikenteen kanssa.
Järnvägarna kan fortfarande inte konkurrera med väg-, sjö- och lufttransporter i många fall.
Kuitenkin monet ihmiset eivät pysty varaa mennä vegasiin.
Men kan många människor inte råd att åka till vegas.
Kaikki äidit eivät kuitenkaan esimerkiksi terveyssyistä pysty imettämään lapsiaan.
Men alla mammor klarar inte att amma sina barn, till exempel av hälsoskäl.
Tellico ei pysty kirjoittamaan palvelimen putkeen:% 1.
Tellico kan inte skriva till server- röret vid% 1.

Nykyinen väliaikaishallitus ei pysty vastaamaan mihinkään näistä uhista.
Den nuvarande interimsregeringen klarar inte av att bemöta dessa hot.
En pysty tähän yksin! katso minua! en pysty tähän yksin!
Jag kan inte göra det själv!
Kukaan ei pysty takaamaan mitään.
Ingen kan ge några garantier.
En pysty mihinkään yksin.
Vad ska jag göra? ingen hjälper mig.
Kukaan ei pysty siihen.
Ingen klarar det.
Jos eurooppa ei pysty korjaamaan tilannetta, sen kansainvälinen kilpailukyky kärsii.
Om EU inte lyckas åtgärda denna situation kommer unionens globala konkurrenskraft att bli lidande.
Perhana! en pysty tähän!
Jag klarar det inte!
Tämä johtuu siitä, ettemme pysty vertaamaan sitä aiempiin täysikuihin.
Publiceras är inte till alla delar jämförbara med det tidigare.
He eivät pysty selittämään, miksi parlamenteille annettava lisävalta tarkoittaisi demokratian vähentymistä.
De lyckas inte förklara hur mer makt till parlamenten kan innebära mindre demokrati.
Johonkin koneet eivät ikinä pysty.
Det finns saker som maskiner aldrig skulle göra.
Tellico ei pysty paikantamaan tietueen oletusmuotoilutyylipohjaa.
Tellico kan inte hitta standardpostens stilmall.
Lippuvaltiot eivät vieläkään pysty itse organisoimaan alusten merikelpoisuuden ja ympäristöturvallisuuden tarkastamista.
Flaggstaterna lyckas fortfarande inte själva organisera inspektionen av de havsgående fartygens sjövärdighet och miljösäkerhet.
Luuletko etten pysty tähän?
Du tror inte på mig.
Et pysty ajattelemaan selkeästi.
Men orkar inte tänka klart.
Joskus öisin hän ei pysty siihen.
Ibland kan han inte göra det.
En pysty mihin?
Inte klarar vad?
Virhe: ei pysty muuntamaan% 1 paikalliseksi tiedostonnimeksi.
Fel: kan inte konvertera% 1 till lokalt filnamn.
Et pysty tähän.
Du klarar inte det här.
Hän ei pysty kontrolloimaan tunteitaan.
Dom kan inte styra sina känslor.
Luuletko, etten pysty tähän?- pystyt kyllä.
Tror du inte jag är kapabel?
Valinnanvapautta ei ole olemassa, jos kuluttajat eivät pysty hyödyntämään sitä asianmukaisesti.
Valfrihet finns inte om konsumenterna inte är i stånd att utöva den på rätt sätt.
Miksi en pysty keskittymään?
Varför orkar jag inte koncentrera mig?
Hän ei pysty siihen lainkaan.
Han ska inte göra det.
Jotkut eivät pysty tähän mutta en mielelläni kuuluisi heihin.
En del lyckas inte och jag vill inte bli en av dem.
Mutta samaan aikaan en toisinaan pysty uskomaan omia sanojani.
Men samtidigt lyckas jag ibland inte tro mina egna ord.
Mä en luottamaan pysty enää.
Men jag orkar ej längre tro.

Tulokset: 5539, Aika: 0.2199

"Pysty" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää