RUOKAAN RUOTSIKSI

Käännös ruokaan vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 300, Aika: 0.0909

Esimerkkejä Ruokaan käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Kaikkea, mikä liittyy ruokaan ja juomaan!
Allt ingår mat och dryck.
Vuokraan ja ruokaan.
Hyra och mat??
Se myös taipuu moneen erilaiseen ruokaan.
Deras uppträdande i många olika livsmedel.
Annostele ruokaan sekoitettuna.
Administreras blandat med föda.

Heillä ei ole varaa ruokaan, vaatteisiin eikä saippuaan.
De har inte råd med mat, kläder, eller tvål.
Meidän on suojeltava jokaisen oikeutta luonnonmukaiseen, terveelliseen ruokaan.
Vi måste värna allas rätt till naturliga, nyttiga livsmedel.
Ja ruokaan. pakko minun on syödäkin.
Och till mat, jag måste ju äta.
Annostele ruokaan sekoitettuna.
Ges blandat med föda.
Sama pätee muuhunkin oaxacan ruokaan.
Samma gäller för andra livsmedel i oaxaca.
Mutta millaiseen ruokaan se sopii parhaiten?
Vilket kök passar dig bäst?
Vuokraan ja ruokaan.
Till hyra och mat.
Kun arsenikki lisätään ruokaan, uhri ei huomaa myrkkyä.
Om arseniken gradvis tillsätts maten vet offret inte om förgiftningen.
En usko olevani valmis vielä kiinteään ruokaan.
Jag tror inte jag är helt klar för fasta livsmedel än.
Julistuksessa lanseerataan uusi aloite, joka koskee oikeutta ruokaan.
I förklaringen lanseras ett nytt initiativ i fråga om rätten till föda.
Olimme erittäin tyytyväisiä ruokaan sekä palveluun.
Vi var otroligt nöjda med både mat och service.
Kukaan ei koske ruokaan ennen kuin sanomme.
Rör inte maten förrän jag säger till.
Annetaan ruokaan sekoitettuna.
Administreras blandat med föda.
Olimme erittäin tyytyväisiä ruokaan sekä palveluun.
Vi var väldigt nöjda med maten och servicen.
Avattujen kapselien sisällön sekoittaminen ruokaan.
Blanda innehållet i den” öppnade kapseln” med föda.
Lapsella on oikeus hyvään ruokaan.
Barns rätt till bra mat.
Ja tämä tyhjä tuijotus kertoo vain puoli- tylsistyneestä kiinnostuksesta ruokaan.
Och den här tomma blicken talar enbart för ett uttråkat intresse av föda.
Sama pätee ruokaan.
Det samma gäller maten.
Parlamentti on usein korostanut oikeuden ruokaan olevan perusoikeus.
Europaparlament har ofta betonat att rätten till mat är en grundläggande rättighet.
Olimme erittäin tyytyväisiä ruokaan sekä palveluun.
Blev väldigt nöjd med servicen och maten.
Olimme erittäin tyytyväisiä ruokaan sekä palveluun.
Vi var oerhört nöjda med mat och service.
Ja miten ne liittyvät ruokaan?
Eller har du frågor om maten?
M/S viking grace tarjoaa uusinta designia yhdistettynä korkealaatuiseen ruokaan ja palveluun.
M/S viking grace bjuder på den senaste designen kombinerat med högklassig mat och service.
Etsikää kaikki, jotka koskivat ruokaan.
Sök upp alla som kom i kontakt med maten.
Sinulla on oikeus majoitukseen, ruokaan ja terveydenhoitoon.
Du har rätt till boende, mat och hälsovård.
Onko opettaja tyytyväinen ruokaan?
Är läraren nöjd med maten?

Tulokset: 300, Aika: 0.0909

KATSO MYÖS

Katso myös


"Ruokaan" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää