SAADA RUOTSIKSI

Käännös saada vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 16013, Aika: 0.5208

(6764) ha (606) bli (167) ge (143) skaffa (103)

Esimerkkejä Saada käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Yleensä tietoja voi saada matkailutoimistoista ja maakuntahallinnolta.
I allmänhet kan man informationsmaterial från turistbyråerna och de provinsiella myndigheterna.
Haluaisin saada tähän vastauksen tänään.
Jag vill ha svar i dag.
Liikenneohjaaja voi saada jopa viisi vuotta vankeutta.
Trafikledaren kan upp till fem års fängelse.
Meksikon hallitus yrittää saada tilannetta kuriin valtavin sotilas- ja poliisitoimin.
Den mexikanska regeringen försöker situationen under kontroll genom ett stort militär- och polispådrag.

Me voimme saada akateemisia huippuyksiköitä eurooppaan.
Vi kan ha akademiska expertcentrum i europa.
Se voi saada hyvin kuuma täällä.
Det kan bli mycket varmt här.
Kuinka saada nainen kiinnostumaan.
Hur en kvinna intresserad.
Haluaisin saada selityksen.
Jag vill ha en förklaring.
Vapaaehtoistyöstä voi saada myös hyvän harrastuksen.
Frivilligarbete kan dessutom bli en bra hobby.
Nämä muutokset voivat joskus saada injektiopullon huurtuneen näköiseksi.
Dessa förändringar kan ibland ge injektionsflaskan ett "frostat" utseende.
Et voi saada lainatakausta seuraavissa tilanteissa.
Du kan inte lånegaranti i följande situationer.
Tavoitteena on saada muutokset voimaan ensi vuoden alussa.
Målet är att ändringarna ska träda i kraft i början av nästa år.
Saatat saada infektioita helpommin.
Du kan bli mer mottaglig för infektioner.
Nämä muutokset voivat joskus saada sylinteriampullin huurtuneen näköiseksi.
Dessa förändringar kan ibland ge cylinderampullen ett "frostat" utseende.
Haluaisin saada vastauksen tähän kysymykseen.
Jag skulle gärna vilja ha ett svar på denna fråga.
Keneltä voisin saada luvan?
Vem kan ge mig lov?
Haluatko tehdä varauksen leirintäalueelle kinsarvik camping tai saada leirintäalueesta lisätietoja?
Vill du boka campingen gammelbro camping eller mera information?
Koitetaan saada serveri täyteen!
Samtliga servers ska fyllas!
Tämä screening-operaatio on tarkoitus saada valmiiksi tämän kuun aikana.
Denna översyn ska bli klar den här månaden.
Toiminnan jatkamisen edellytyksiä ei saada täytetyksi lupaa muuttamalla.
Förutsättningarna för fortsatt verksamhet inte kan uppfyllas genom ändring av tillståndet.
Haluaisin saada herra van den broekilta tähän vastauksen.
Jag skulle vilja ha ett svar från van den broek.
Terrorismia ei saada voitetuksi yksistään tavanomaisin keinoin ilman kansalaisten osallistumista.
Terrorism kan inte övervinnas med enbart konventionella metoder, utan medborgarnas delaktighet.
Sanoitte aivan oikein, että voitte saada kaksi puhelua.
Ni har med rätta sagt att ni kan två telefonsamtal.
Voit saada elinkautisen.
Det kan ge livstids fängelse.
Ongelmia ei saada ratkaistuksi.
Problem ska inte lösas.
Haluaisin mielelläni saada vastauksen tähän kysymykseen.
Jag skulle gärna vilja ha svar på denna fråga.
Minun pitää saada tuollainen.
Jag måste skaffa en sådan.
Näihin kysymyksiin täytyy saada vastaus seuraavien päivien aikana.
Det är frågor som måste bli besvarade under de närmaste dagarna.
Haluaisin saada vastauksen arvoisalta puheenjohtajalta.
Jag skulle vilja ha ett svar från rådsordföranden.
Hän tahtoo saada anteeksi ja hyvittää sinulle.
Han vill bli förlåten genom att gottgöra dig.

Tulokset: 16013, Aika: 0.5208

"Saada" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää