SAAT ODOTTAA RUOTSIKSI

Käännös saat odottaa vuonna Ruotsiksi

Tulokset: 28, Aika: 0.1313

Esimerkkejä Saat Odottaa käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

John, saat odottaa.
Saat odottaa kunnes opetan.
Du får vänta tills jag lärt dig.
Saat odottaa.
Saat odottaa kaksi tuntia.
Du får vänta i två timmar.

Saat odottaa rehtorin- kansliassa, kunnes haastatteluni on ohi.
Du får vänta hos rektorn tills jag har varit på intervjun. okej.
Saat odottaa.
Saat odottaa, kunnes he tulevat takaisin.
Du får vänta tills de kommer.
Saat odottaa hetken.
Du får vänta ett tag.
Saat odottaa, kunnes olen valmis.
Du får vänta tills jag är klar.
Saat odottaa. 500 bahtia, ei ekstraa.
Du får vänta. 500 baht, inget extra.
Saat odottaa maanantaihin.
Du får vänta tills på måndag.
Saat odottaa pari tuntia.
Du får vänta ett par timmar.
Saat odottaa kauan.
får du vänta länge.
Saat odottaa pitkään.
får du vänta länge.
Se on rangaistuksesi. saat odottaa.
Som straff får du vänta.
Saat odottaa kauan,nestor.
får du vänta länge, nestor.
Sitten saat odottaa ikuisesti.
får du vänta i en evighet.
Jos odotat minun tekevän kunniaa, saat odottaa kauan.
Väntar du på att jag ska göra honnör så får du vänta länge.
Sinä saat odottaa täällä.
Du får vänta här.
Sinä saat odottaa.
Joten, herra rockford. saat odottaa täällä niin kauan kuin tarvitset.
Mr rockford, du kan vänta här så länge du behöver.
Saat odottaa vastausta.
du får vänta på svaret.
Saat odottaa vielä jonkin aikaa.
Du måste vänta lite längre.
Saat odottaa kanssamme.
Du kan vänta med oss.
Pelkään pahoin, että saat odottaa kauan.
Då är jag rädd för att du kommer att få vänta en lång tid framöver.
Saat odottaa melko kauan.
Du kan förvänta dig att vänta en väldigt lång stund.
Sinä saat odottaa.
Nej, du får vänta.
Mutta sitä saa odottaa vielä hetken.
Men, den får vänta ett tag till.

Tulokset: 28, Aika: 0.1313

SANATARKASTI KÄÄNNÖS
TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää